ΙΚΑ: Διευκρινίσεις για παραβάσεις και προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν. 3846/2010
8 Νοεμβρίου, 2011
IKA-ETAM: Σχετικά με τη θεώρηση συνταγών στις απομακρυσμένες περιοχές.
8 Νοεμβρίου, 2011
ΙΚΑ: Διευκρινίσεις για παραβάσεις και προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν. 3846/2010
8 Νοεμβρίου, 2011
IKA-ETAM: Σχετικά με τη θεώρηση συνταγών στις απομακρυσμένες περιοχές.
8 Νοεμβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

Διευκρινίσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναφορικά με τη θεώρηση συνταγών.

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη θεώρηση συνταγών» Γ55/810 29-10-2010

Σχετικά:

1. έγγραφό μας υπ’ αριθμ. Γ55/778/18-06-2010 (κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 3846/2010)

2. έγγραφό μας υπ’ αριθμ. Γ55/649/25-09-2008

3. έγγραφό μας υπ’ αριθμ. Γ55/531/14-09-2006 (το οποίο αντικαθίσταται)

4. έγγραφό μας υπ’ αριθμ. Γ55/530/04-09-2006 (το οποίο αντικαθίσταται)

Με αφορμή επανειλημμένα ερωτήματα επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις περιπτώσεις που χρήζουν θεώρησης κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι:

– συνταγές των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 150,00 ευρώ και περιλαμβάνουν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να καλύψουν θεραπεία ενός μήνα δεν χρειάζονται θεώρηση σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό 1.

– συνταγές δίμηνης διάρκειας πρέπει να είναι απαραιτήτως θεωρημένες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 121/08 (σχετικό 3) το οποίο εξακολουθεί να ισχύει.

– συνταγές με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που προορίζονται για εξωσωματική γονιμοποίηση, πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και ενδομητρική σπερματέγχυση και χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος (σύμφωνα με τα σχετικά 2 και 3) δεν απαιτούν πλέον θεώρηση

– συνταγές που περιλαμβάνουν εμβόλια απευαισθητοποίησης δεν απαιτούν πλέον θεώρηση από ελεγκτή ιατρό του Ιδρύματος.

Με ευθύνη των Διευθυντών των Μονάδων Υγείας να δοθεί από ένα αντίγραφο του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους, που συνταγογραφούν, καθώς και από ένα αντίγραφο στους

ιατρούς των Κ.Υ. και Π.Ι. της ασφαλιστικής τους περιοχής, εφόσον εκδίδουν συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι θα το παραλάβουν ενυπόγραφα. Τα Υποκαταστήματα να επιδώσουν το παρόν έγγραφο με απόδειξη παραλαβής στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.