ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ 327 ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
24 Μαΐου, 2013
Οδηγίες συμπλήρωσης Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών 30-05-013
31 Μαΐου, 2013
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ 327 ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
24 Μαΐου, 2013
Οδηγίες συμπλήρωσης Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών 30-05-013
31 Μαΐου, 2013
Εμφάνιση όλων

Υποβολή αναλωσίμων σακχάρου μέσω e-ΔΑΠΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                            Αθήνα, 29/5/2013

ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 1235

 

ΠΡΟΣ

Όλους τους φαρμακοποιούς

 

Ενημέρωση για την υποβολή αναλωσίμων σακχάρου μέσω e-ΔΑΠΥ

 

Οι βελτιώσεις στην εφαρμογή e- ΔΑΠΥ υλοποιήθηκαν με αργό ρυθμό.

Οι γνωματεύσεις αναλωσίμων σακχάρου θα υποβληθούν μέσω e-ΔΑΠΥ για τον μήνα Μάιο.

Παρακαλούμε να προβείτε σε καταχώρηση όλων των γνωματεύσεων του μήνα μέχρι 31-5-2013 και επιλέξτε «ολοκλήρωση» στο τέλος της όλης διαδικασίας. Εκτυπώστε και φυλάξτε το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής σας.

Η υποβολή θα περιλαμβάνει τις γνωματεύσεις και το σχετικό τιμολόγιο (η εφαρμογή εμπεριέχει τον διαχωρισμό του αιτούμενου ποσού στις αντίστοιχες στήλες ΦΠΑ) και δεν απαιτείται συνοδεία συγκεντρωτικής κατάστασης.

Όσοι συνάδελφοι, για διάφορους λόγους, δεν κατάφεραν να καταχωρήσουν γνωματεύσεις αναλωσίμων σακχάρου στην εφαρμογή e-ΔΑΠΥ για τον μήνα Μάιο, θα επιτραπεί η υποβολή τους συνοδεία συγκεντρωτικής κατάστασης (χειρόγραφης ή μέσω προγραμμάτων διαχείρισης φαρμακείου) όπως και τους δύο (2) προηγούμενους μήνες.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε ότι:

Η δαπάνη που αφορά στα αναλώσιμα σακχάρου είναι πλέον ξεχωριστή δαπάνη.

Τα φαρμακεία, προς αποφυγή φορολογικών παραβάσεων, θα πρέπει να υποβάλλουν  τις γνωματεύσεις αναλωσίμων σακχάρου, εκδίδοντας ξεχωριστό τιμολόγιο με το ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε κάθε είδος αναλωσίμου  και μέσα σε ξεχωριστό φάκελο.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       α.α.

Α΄ Αντιπρόεδρος

ΚΥΡΙΑΚΟΣΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ