Υγειονομική Περίθαλψη ΓΕΑ – Ενημέρωση Συμβεβλημένων Ιατρών, Φαρμακοποιών, Οδοντιάτρων και Φυσικοθεραπευτών

Εξώδικο του ΦΣΡ προς τον ΕΟΠΥΥ
1 Αυγούστου, 2017
ΕΟΠΥΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ e-ΔΑΠΥ
21 Αυγούστου, 2017
Εξώδικο του ΦΣΡ προς τον ΕΟΠΥΥ
1 Αυγούστου, 2017
ΕΟΠΥΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ e-ΔΑΠΥ
21 Αυγούστου, 2017
Εμφάνιση όλων

Υγειονομική Περίθαλψη ΓΕΑ – Ενημέρωση Συμβεβλημένων Ιατρών, Φαρμακοποιών, Οδοντιάτρων και Φυσικοθεραπευτών

   
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 2
Τηλ. 210 7464918
Φ.900/ΑΔ.2083
Σ.426
Αθήνα, 13 Ιούλ. 2017
ΘΕΜΑ: Υγειονομική Περίθαλψη – Ενημέρωση Συμβεβλημένων Ιατρών, Φαρμακοποιών,   Οδοντιάτρων και Φυσικοθεραπευτών
ΣΧΕΤ.: ΠΔ 432/1983
  1. Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (https://www.haf.gr) και στη θέση “ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ” έχουν αναρτηθεί Οδηγίες Υποβολής Υγειονομικών Δαπανών Συμβεβλημένων μαζί με Πρότυπα Έγγραφα (Δικαιολογητικά, Διαβιβαστικό, Αναλυτικές και Συγκεντρωτικές Καταστάσεις).
  1. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους κατά τόπους Συλλόγους αρμοδιότητάς σας, ώστε οι συμβεβλημένοι πάροχοι με το ΥΠΕΘΑ (ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές) που εκτελούν Εντολές Υγειονομικής Περίθαλψης ασφαλισμένων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ), να τηρούν τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
  1. Σημειώνεται ότι οι οδηγίες αφορούν μόνο την εκτέλεση εντολών ασφαλισμένων της Πολεμικής Αεροπορίας.
  1. Υπεύθυνος χειριστής θέματος ΓΕΑ/ΔΥΓ/2 (Τηλ. 210 7464918).
 

Ταξίαρχος (ΥΙ) Δημήτριος   Χατζηγεωργίου

Διευθυντής ΓΕΑ/ΔΥΓ

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (ΥΦ) Χασιώτης Στυλ.

Επιτελής ΓΕΑ/ΔΥΓ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες προς Ενέργεια :

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), Πλουτάρχου 3, ΤΚ.10675, Αθήνα

Τηλ: 2107258660, E-mail: [email protected]

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, ΤΚ.11854, Αθήνα, Τηλ: 2103410372, E-mail: [email protected]

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ), Θεμιστοκλέους 38, ΤΚ.10678, Αθήνα, Τηλ:2103303721, E-mail: [email protected]

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), Λ.Αλεξάνδρας 34, ΤΚ.11473, Αθήνα, Τηλ: 2108213905, E-mail: [email protected]