Χορήγηση Ιατροτεχνολογικών ειδών και σκευασμάτων ειδικής διατροφής από τα φαρμακεία σύμφωνα με τη νέα σύμβαση. Εν αναμονή των ρυθμίσεων.