Σχετικά με την χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους από το φαρμακείο του Πειραιά