Ομιλία Ηλία Χαλιγιάννη με θέμα:«Συμπληρώματα διατροφής: η φαρμακολογική προσέγγιση»
28 Μαΐου, 2015
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
29 Μαΐου, 2015
Εμφάνιση όλων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΥΠΕΤ ΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΥΠΕΤ ΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η παραλαβή των συνταγών του ΤΥΠΕΤ θα γίνεται τις 4 πρώτες εργάσιμες ημέρες του μήνα από τις 8:30 έως και τις 14:00 στο γραφείο του διανεμητικού. (δηλαδή τις ίδιες ημέρες και ώρες που γίνεται η παραλαβή των συνταγών του ΕΟΠΥΥ)

Από την φαρμακαποθήκη που ψωνίζετε θα παραλάβετε τυπωμένους φακέλους υποβολής συνταγών ΤΥΠΕΤ.

ΕΝΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ:

1) Πρωτότυπο τιμολόγιο

2) Συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών σε τρία αντίγραφα

3) Συνταγές χωρισμένες ανάλογα εάν είναι χειρόγραφα & ηλεκτρονικά εκτελεσμένες

ΕΚΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ:

  1. Συμπλήρωση όλων των πεδίων του φακέλου (φάκελοι μη συμπληρωμένοι δεν θα παραλαμβάνονται)
  2. Φωτοτυπία του φακέλου (για να παραμείνει στο αρχείο του διανεμητικού)
  3. Φωτοτυπία τιμολογίου
  4. Φωτοτυπία συγκεντρωτικής κατάστασης

Σε περίπτωση που κάποιο φαρμακείο έχει λίγες συνταγές, θα μπορεί να τις υποβάλλει ανά τρίμηνο αλλά με ένα μόνο τιμολόγιο πάντα την κάθε φορά και μέσα στην τρέχουσα χρήση.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΥΠΕΤ

 

Χειρόγραφες συνταγές θα αποζημιώνονται μόνο αν φέρουν την ένδειξη αδυναμίας ηλεκτρονικής εκτέλεσης από το φαρμακείο ή αν δεν προβλέπεται η ηλεκτρονική τους εκτέλεση.

Η χειρόγραφη συνταγή για την οποία δεν προβλέπεται ηλεκτρονική εκτέλεση, θα πρέπει να συνοδεύεται και από μία εκτύπωση από το πρόγραμμα του φαρμακείου.

Το ΤΥΠΕΤ αποζημιώνει την λιανική τιμή των φαρμάκων, συνεπώς δεν έχει ασφαλιστική τιμή. Θα πρέπει να ελέγξετε αν το πρόγραμμα του φαρμακείου σας αντιμετωπίζει τις ιδιαιτερότητες του ΤΥΠΕΤ.

Πάνω σε κάθε συνταγή που εκδίδεται από τους ιατρούς και αφορά ασφαλισμένο του ΤΥΠΕΤ, αναγράφονται οι τυχόν θεωρήσεις που απαιτούνται και οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται πριν την εκτέλεσή τους.

Συνταγές που απαιτούν θεώρηση και δεν έχουν θεωρηθεί δεν θα αποζημιώνονται.

Ενημερώνουμε ότι:

Για συνταγές άνω των 250,00 ευρώ απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή ιατρό του ταμείου υγείας εκτός εάν αυτές έχουν συνταγογραφηθεί στα ιατρεία ΤΥΠΕΤ.

Για συνταγές άνω των 600,00 ευρώ απαιτείται προέγκριση της υγειονομικής επιτροπής του ΤΥΠΕΤ.

Στον πίνακα που επισυνάπτεται στις οδηγίες αυτές αναφέρονται ορισμένες ακόμα ιδιαιτερότητες στον τρόπο χορήγησης και αποζημίωσης φαρμάκων από το ΤΥΠΕΤ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Για τα ακόλουθα σκευάσματα:

1) τα αναλώσιμα υλικά της νόσου του διαβήτη (ταινίες σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης και βελόνες),

2) τα ομοιοπαθητικά φάρμακα,

3) τα γαληνικά,

4) τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εμπεριέχουν Ω-3 λιπαρά οξέα,

5) τα εισαγόμενα μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα ,

6) τα σκευάσματα ειδικής διατροφής και

7) το εμβόλιο Bexsero.

οι ασφαλισμένοι του ΤΥΠΕΤ καταβάλλουν το σύνολο της λιανικής αξίας στο φαρμακείο και για την αποζημίωσή τους απευθύνονται στις υπηρεσίες του Ταμείου.

Ø Για τα φάρμακα εξωσωματικής, Botox και Disport απαιτείται προέγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ανεξαρτήτως ποσού.

Ø Για τη συνταγογράφηση φαρμάκων τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ο θεράπων ιατρός πρέπει να συμπληρώνει το ειδικό έντυπο Α (έντυπο ΕΟΦ) και να γνωματεύει για την πορεία της νόσου . Απαιτείται προέγκριση από τον ΕΟΦ και την Υγειονομική Επιτροπή του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Ø Το ΤΥΠΕΤ δεν αποζημιώνει τα φάρμακα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, τα φάρμακα των οποίων η θεραπευτική δράση δεν έχει τεκμηριωθεί και τα φάρμακα που είναι σε πειραματική φάση.

Ø Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν αποζημιώνει φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή και συγκαταλέγονται στον αρνητικό κατάλογο, καθώς επίσης και φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.).

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΑΡΗΡ