22 Ιουλίου, 2013

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 1672       Προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας Θέμα: «Υποχρεώσεις φαρμακοποιών κατά διάρκεια των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων» Ο Π.Φ.Σ. έχει καταστεί το […]