24 Οκτωβρίου, 2013

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΩΝ

ΕΟΠΥΥ  «Απόδοση δαπάνης σκαρφιστήρων» Σε συνέχεια του υπ’αρ.οικ.47743/19-11-12εγγράφου της Υπηρεσίαςμας,με το οποίο, κατόπιν της υπ’αρ.689 Απόφασης του ΔιοικητικούΣυμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, θεσπίστηκε ανώτατη τιμή αποζημίωσης αναλωσίμουδιαβητολογικού υλικού […]