3 Αυγούστου, 2012

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η κ. Χανιωτάκη Αικατερίνη, ιατρός παθολόγος μας δήλωσε την απώλεια της σφραγίδας της. Από τη γραμματεία του ΦΣΗ