Σχετικά με το χρονικό διάστημα κατάθεσης λογαριασμών φαρμακείων