Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ
30 Απριλίου, 2012
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
30 Απριλίου, 2012
Εμφάνιση όλων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. ΜΕ TASK FORCE

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/4 συνάντηση εμπειρογνωμόνων της TASK FORCE και του Π.Φ.Σ. Εκ μέρους της TASK FORCE παραβρέθηκαν η κυρία Aurelie Vandeputte  και  ο κ. Lang με την  κυρία Horn εκ μέρους του Γερμανικού Υπουργείου Υγείας και από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, οι κ.κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου, Δημήτριος Καραγεωργίου και ο συνάδελφος κ. Αλέξιος Παπαλεξίου, που είναι γερμανομαθής.

Τα θέματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:

1. Μέγεθος φαρμακείων
Ο κ. Αμπατζόγλου τόνισε πως το ελληνικό Φαρμακείο είναι πολύ μικρό σε μέγεθος σε σχέση με τα αντίστοιχα της Ευρώπης και οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα το στοιχείο αυτό. Μάλιστα η ελληνική αντιπροσωπεία έδωσε στους ξένους εκπροσώπους συγκριτικά στοιχεία με την αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο που αφορούσαν την  Ελλάδα αλλά και τις χώρες της Ε.Ε.

2. Φαρμακευτική Δαπάνη
Από την ελληνική πλευρά τονίσθηκε ότι η φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί ένα μικρό μέρος των δαπανών υγείας. Επίσης στην συνολική μέτρηση θα πρέπει να συμπεριληφθεί η νοσοκομειακή και η εξωνοσοκομειακή , ενώ θα πρέπει να εξαιρεθεί ο Φ.Π.Α.

3.  Πληρωμές ταμείων
Ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ. ανέφερε ότι έχει γίνει προσφυγή για την καθυστέρηση των πληρωμών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ότι το θέμα θα πρέπει να λυθεί οριστικά.

4. Φάρμακα Υψηλού Κόστους
Τονίσθηκε ότι είναι άδικο   και παράλογο να υποχρεώνονται τα φαρμακεία να πωλούν φάρμακα με ζημιά.

5. Χρηματοδότηση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Οι εκπρόσωποι του Π.Φ.Σ. ζήτησαν να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για  να είναι βιώσιμος.

6. Φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Από την πλευρά του Π.Φ.Σ.  τονίσθηκε  ότι ενώ όλη η προσπάθεια είναι να μειωθεί το κράτος, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προχωράει σε ίδρυση κρατικών φαρμακείων.

7. Γενόσημα – Θετική λίστα
Οι εκπρόσωποι του Π.Φ.Σ. κατέθεσαν μελέτη σχετικά με το γαλλικό σύστημα το οποίο  δίνει κίνητρα στον φαρμακοποιό και δικαίωμα υποκατάστασης υπό συγκεκριμένες συνθήκες ενώ η επιλογή δεν γίνεται με βάση μόνο την χαμηλότερη τιμή όπως εσφαλμένα ορίζει σήμερα η πολιτεία.

Επίσης τονίσθηκε ότι οι φαρμακοποιοί ζητούν την συγκρότηση μιας αυστηρής θετικής λίστας και μόνο και όχι τις πολυάριθμες λίστες με τις πολλές συσκευασίες – περιεκτικότητες που μόνο σύγχυση προκαλούν στους   φαρμακοποιούς και ασφαλισμένους.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Η TASK FORCE μέσα στα πολύ στενά χρονικά περιθώρια που έδωσε στην ελληνική αντιπροσωπεία λόγω του πολύ σφικτού προγράμματος που είχε, φάνηκε ενημερωμένη για τα θέματα των φαρμακείων. Έδειξε να κατανοεί τις αιτιάσεις και την επιχειρηματολογία του Π.Φ.Σ. σχετικά με την ιδιαιτερότητα των ελληνικών φαρμακείων όσον αφορά το μικρό μέγεθος τους, την αποπληρωμή παλαιών οφειλών και την ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παραδέχτηκαν πως κάποια σημεία του Μνημονίου πρέπει να ξεπερασθούν και να βελτιωθούν γιατί αλλιώς είναι ανεφάρμοστα και ζήτησαν συνεχή ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν το Φάρμακο.


 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ