ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ
29 Ιανουαρίου, 2013
Αναγραφή διάγνωσης βάσει της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας
4 Φεβρουαρίου, 2013
ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ
29 Ιανουαρίου, 2013
Αναγραφή διάγνωσης βάσει της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας
4 Φεβρουαρίου, 2013
Εμφάνιση όλων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ REBATE ΤΟΥ ΟΓΑ

Οι βεβαιώσεις για το παρακρατηθέν REBATE του ΟΓΑ έχουν αποσταλεί στο Σύλλογο και διανέμονται ήδη.

“Το ποσό της έκπτωσης (rebate), όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, συμπεριλαμβάνει και τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατά συνέπεια, για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου, ο ΦΠΑ υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση, χρησιμοποιώντας τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/3.1.2011″

Τα πιστωτικά τιμολόγια θα κόβονται προς τον ΕΟΠΥΥ με την ένδειξη “Ποσό επιστροφής υπέρ Φ.Κ.Α. (Ν.3918/2-3-11)”, και αποστέλλονται και αυτά στα γραφεία του συλλόγου. Οι βεβαιώσεις επισυνάπτονται και μένουν στα μπλόκ.