Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
8 Ιανουαρίου, 2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ
27 Ιανουαρίου, 2018
Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
8 Ιανουαρίου, 2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ
27 Ιανουαρίου, 2018
Εμφάνιση όλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΣΧΑΝΙΩΝ – TARGET PHARMA HELLAS

εργαστηριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΣΧΑΝΙΩΝ – TARGET PHARMA HELLAS

Σας προσκαλούμε στην πρωτότυπη επιστημονική εκδήλωση με αντικείμενο το εργαστήριο του Φαρμακείου, με θεωρητικό και πρακτικό σκέλος, για την παρακολούθηση της οποίας θα δοθεί σχετική βεβαίωση συμμετοχής.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα παρατεθεί ελαφρύ γεύμα και θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα του ΦΣΧανίων και του ΣΥΦΑΧ.                           
                                                                               Εκ του ΔΣ,