Σχετικά με την προβλεπόμενη έλλειψη του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος Preotact