ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΜΗΣΥΦΑ
20 Νοεμβρίου, 2017
Η ανακοίνωση του ΕΟΦ σχετικά με το γάλα FREZYLAC
11 Δεκεμβρίου, 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΜΗΣΥΦΑ
20 Νοεμβρίου, 2017
Η ανακοίνωση του ΕΟΦ σχετικά με το γάλα FREZYLAC
11 Δεκεμβρίου, 2017
Εμφάνιση όλων

ΠΦΣ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ E-DAPY

                                                               Αθήνα 5-12-2017

Αρ. Πρωτ. 4227

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ –ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΣΤΟ e-dapy

Α. Προκειμένου να   αποφεύγονται καθυστερήσεις στον έλεγχο και την εκκαθάριση των εκτελέσεων στο   e-dapy, o  Δ/ντης Ελέγχου & Εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ,κ. Μπαθρέλλος, μας   ενημέρωσε για τα εξής :

1. Σε κάθε εκτέλεση   γνωμάτευσης στο e-dapy  ΠΡΕΠΕΙ  να εκτυπώνεται παραστατικό   εκτέλεσης της.

2. Η υποβολή της   γνωμάτευσης και το παραστατικό εκτέλεσης είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ δικαιολογητικά του   φυσικού αρχείου.

3. Στις    περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο ο πάροχος  (φαρμακείο –   εταιρεία) ακυρώνει την εκτέλεση στο e-dapy και στη συνέχεια εκτελεί εκ νέου   την ίδια γνωμάτευση, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ  να εκτυπώνεται το παραστατικό της   νέας εκτέλεσης. 

Είναι λάθος πάροχοι   να υποβάλουν στο φυσικό αρχείο την γνωμάτευση με το παραστατικό της   ακυρωμένης εκτέλεσης.

Σ’ όλες αυτές τις   περιπτώσεις υπάρχει αδυναμία συσχέτισης των αρχείων κατά την ψηφιοποίηση του   φυσικού αρχείου των υποβολών, δημιουργώντας τεράστια διαχειριστικά προβλήματα   και καθυστερήσεις στην εξέλιξη της διαδικασίας.

Παράδειγμα 1:

Φαρμακοποιός εκτελεί   στο e-dapy μια γνωμάτευση και εκτυπώνει το παραστατικό εκτέλεσης. Και τα δύο   έντυπα έχουν πλέον έναν μοναδικό αριθμό.

Εάν για οποιοδήποτε   λόγο ο φαρμακοποιός ακυρώσει την εκτέλεση και εκτελέσει εκ νέου την   γνωμάτευση, θα πρέπει να εκτυπώσει το παραστατικό της νέας εκτέλεσης και να   πετάξει το παλιό.

Εάν υποβάλει την   γνωμάτευση με τον παλιό παραστατικό εκτέλεσης υπάρχει αδυναμία κατά την   ψηφιοποίηση συσχέτισης των σχετικών αρχείων και φαίνεται να μην έχουν   υποβληθεί δικαιολογητικά φυσικού αρχείου.

Παράδειγμα 2:

Φαρμακοποιός σε   υποβολή Ιουνίου με αριθμό 1626363 έχει υποβάλει στο φυσικό αρχείο το σύνολο   των 13 γνωματεύσεων της,  με παραστατικά εκτέλεσης άλλης υποβολής της   1587911, που προφανώς αρχικά είχε ανοίξει και στη συνέχεια έκλεισε. Κατά την   ψηφιοποίηση κανένα δικαιολογητικό δεν μπορεί να συσχετιστεί με τις   περιπτώσεις που εκτελέστηκαν στην αιτούμενη 1626363 υποβολή.

Β. Επίσης μας   ενημέρωσαν ότι υπάρχουν εκατοντάδες φαρμακοποιοί όπου δεν έχουν προσκομίσει   στις ΠΕΔΙ ακόμα πιστωτικά τιμολόγια, φορολογικές και ασφαλιστικές   ενημερότητες, με αποτέλεσμα να παραμένουν απλήρωτες εκκαθαρισμένες υποβολές   από τους μήνες Ιανουάριο μέχρι και Ιούνιο.

Με Τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                            ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ