Παρουσίαση έρευνας από κα.Μαρία Καββάλου με θέμα «Πρωτοβάθμια περίθαλψη για τους πολίτες»