Παράταση για ΦΥΚ επιτροπών και φάρμ. εξοσωματικής για ΟΠΑΔ,ΟΑΕΕ