Οδηγίες προς τους Διανεμητικούς Λογαριασμούς και τα Φαρμακεία

ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
28 Δεκεμβρίου, 2011
Ενταξη των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΠΑΔ,ΟΓΑ στον ΕΟΠΥΥ
29 Δεκεμβρίου, 2011
ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
28 Δεκεμβρίου, 2011
Ενταξη των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΠΑΔ,ΟΓΑ στον ΕΟΠΥΥ
29 Δεκεμβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

Οδηγίες προς τους Διανεμητικούς Λογαριασμούς και τα Φαρμακεία