ΕΟΦ Τρόπος διάθεσης των αντι-ιικών φαρμάκων
25 Αυγούστου, 2011
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Προϋποθέσεις χορήγησης αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής
25 Αυγούστου, 2011
Εμφάνιση όλων

ΕΟΦ Τρόπος διάθεσης των εμβολίων κατά του πνευμονιόκoκκου

ΕΟΦ Τρόπος διάθεσης των εμβολίων κατά του πνευμονιόκoκκου

Απόφαση 59610/13-08-2009

Τρόπος διάθεσης των εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6, παρ.11, εδ. 8 του Ν.1316/83 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 3730/08(ΦΕΚ 262/2311.2008)
2.Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της αυξημένης κατανάλωσης λόγω της πανδημίας της νέας γρίππης
3.Την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) 83657/2005 (ΦΕΚ Β’ 59/2006)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η χορήγηση των ανωτέρω εμβολίων από τα φαρμακεία να γίνεται με Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση συνοδευόμενη από Συνταγή.
Υπόδειγμα της Αιτιολογημένης Ιατρικής Γνωμάτευσης επισυνάπτεται με την παρούσα απόφαση.
Η Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση και Συνταγή φυλάσσονται επί διετία στα φαρμακεία και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.
Εφίσταται η προσοχή στη συνταγογράφηση εντός των εγκεκριμένων ενδείξεων. Τονίζεται ότι η χορήγηση των ανωτέρω εμβολίων χωρίς Ιατρική Συνταγή και Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση αποτελεί παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους Υπεύθυνους Κυκλοφορίας των εμβολίων ή από Φαρμακαποθήκη υπερβολική ζήτηση των προϊόντων αυτών, να ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΦ.

Η Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ

Δ. Παταργιά

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ

 

 

Ονοματεπώνυμο Ιατρού/ Ειδικότητα/ Αρ. Μητρώου ΤΣΑΥ:

Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας:

Ιδιωτικό Θεραπευτήριο:

Ιδιωτικό Ίδρυμα:

Ιδιωτικό Ιατρείο:

       Διεύθυνση/ Τηλ.:

Ονοματεπώνυμο ατόμου για εμβολιασμό:

Διεύθυνση κατοικίας/Τηλέφωνο:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Αναγράψτε την ομάδα αυξημένου κινδύνου* για σοβαρές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, στην οποία ανήκει το άτομο που κρίνετε ότι πρέπει να εμβολιασθεί:

 

       ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

    

Υπογραφή και

Σφραγίδα Ιατρού                                                                                             Ημερομηνία

 

 

Η Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση και Συνταγή φυλάσσονται επί διετία στα φαρμακεία και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή για έλεγχο

 

* Άτομα με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις

  • Παιδιά ηλικίας 2 μηνών μέχρι 5 ετών (που δεν έχουν ήδη εμβολιασθεί σύμφωνα

     με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Σημειώνεται ότι σε αυτές τις ηλικίες

     χορηγείται μόνο το συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο)

  • Στις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων αυξημένου κινδύνου ηλικίας >5 ετών

     χορηγείται το 23δύναμο μη συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο:

     – Άτομα που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV

     – Άτομα με επίκτητη ανοσοκαταστολή εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας

     – Ατομα με συγγενή ανοσολογική ανεπάρκεια

     – Άτομα με λειτουργική ή ανατομική ασπληνία π.χ. δρεπάνωση,

       μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σπληνεκτομή

     – Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

     – Άτομα με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

     – Άτομα με χρόνιες πνευμονοπάθειες

     – Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια

– Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη

– Άτομα με διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού από συγγενείς ή επίκτητες αιτίες

– Παρουσία κοχλιακού εμφυτεύματος (σε παιδιά ηλικίας <5 ετών χορηγείται το

συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο)

● Ατομα ηλικίας> 60 ετών (χορηγείται το 23δύναμο μη συζευγμένο

     πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο).