ΦΕΥΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ
30 Ιουλίου, 2014
Ενημέρωση μελών
26 Αυγούστου, 2014
Εμφάνιση όλων

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Φ.Σ.Η.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ-ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ :

Τις τέσσερις (4) πρώτες εργάσιμες μέρες κάθε μήνα, 8:30 με 14:00.

Κατά την κατάθεση θα έχετε δύο πακέτα παραστατικών (Α+Β) και ένα συνολικό πακέτο συνταγών

Πακέτα Παραστατικών

Α. Πακέτο:Με ένα συνδετήρα συρράπτουμε:

1) Πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων

2) Πρωτότυπο τιμολόγιο εμβολίων

3) Πρωτότυπο τιμολόγιο αναλωσίμων υλικών

4)Πρωτότυπο τιμολόγιο για τις συνταγές του Ν.4270/2014 (Ταμείου ανασφάλιστων) <ΜΑΖΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ> Οι συνταγές φαρμάκων και εμβολίων δεν διαχωρίζονται και τιμολογούνται μαζί στο ίδιο τιμολόγιο.

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνταγές αυτές εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά από ιατρούς Νοσοκομείων και ΠΕΔΥ και σε καμία περίπτωση χειρόγραφα επίσης δεν εκτελούμε συνταγές που περιέχουν ΦΥΚ. Πάνω στις συνταγές αυτές πρέπει να γράφει ‘Δικαιούχος φαρμακευτικής περίθαλψης του Ν.4270/2014 ’. Τέλος από τους δικαιούχους ανασφάλιστους γίνεται η παρακράτηση της νόμιμης συμμετοχής αλλά και του (1) ευρώ ανά συνταγή σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται και για τους ασφαλισμένους του οργανισμού.

5) Πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών φαρμάκων στην οποία δεν θα συμπεριλάβετε τα εμβόλια, τους ορούς και τα παράγωγα αίματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών φαρμάκων πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο κωδικός σύμβασης σας, με τον ΕΟΠΥΥ. Όλοι οι κωδικοί σύμβασης των μελών του συλλόγου μας είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΦΣΗ www.fskriti.gr

Για τα αναλώσιμα, τα εμβόλια καθώς και για τα φάρμακα του ταμείου ανασφάλιστων δεν απαιτείται συγκεντρωτική κατάσταση.

6) Συνοδευτικό υποβολής συνταγών από την ΚΜΕΣ ΕΟΠΥΥ με συνημμένα τα υποδείγματα τιμολογίων. (Τα κομμένα τιμολόγια πρέπει να γράφουν ότι και τα υποδείγματα τιμολογίων).

Μην ξεχνάτε να σφραγίζετε και να υπογράφετε την συγκεντρωτική κατάσταση και το συνοδευτικό υποβολής.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Όλα τα παραπάνω τιμολόγια θα πρέπει να είναι κομμένα προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με στοιχεία διεύθυνσης Κηφισίας 39, Μαρούσι 15123, Α.Φ.Μ. 997478553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα τέσσερα παραπάνω τιμολόγια πρέπει να είναι κομμένα ΤΗΝ ΙΔΙΑ ημερομηνία.

Β. Πακέτο: Με ένα συνδετήρα συρράπτουμε:

1)Το νέο έντυπο δήλωση του διανεμητικού (σας το επισυνάπτουμε).

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ξεχνάτε να αναγράφετε τον αριθμό των συνταγών.

2)Την Αίτηση-δήλωση ότι όλες οι συνταγές είναι κανονικά συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3457/2006 και του Π.Δ/τος 121/2008, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν (σας την επισυνάπτουμε)

3) Φωτοτυπία συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών φαρμάκων

4) Φωτοτυπία τιμολογίου φαρμάκων

5) Φωτοτυπία τιμολογίου εμβολίων

6) Φωτοτυπία τιμολογίου αναλωσίμων

7)Φωτοτυπία τιμολογίου για τις συνταγές του Ν.4270/2014 (Ταμείου ανασφάλιστων)

8) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύει

9) Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ εν ισχύει (όχι από το ΤΣΑΥ)

[Όλα τα παραπάνω (Α &Β ΠΑΚΕΤΟ) τα βάζουμε σε ένα φάκελο έξω από τα πακέτα των συνταγών].

Πακέτα Συνταγών Βάζουμε τις συνταγές στις σακούλες του ΕΟΠΥΥ. Γράφουμε τα στοιχεία μας έξω από όλους τους φακέλους. Εάν έχετε πολλούς φακέλους μην ξεχνάτε να τους αριθμείτε. (Παράδειγμα αρίθμησης: Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει 4 φακέλους, αριθμεί ως εξής 1/4 , 2/4 , 3/4, 4/4)

Μέσα σε ένα από τους φακέλους βάζουμε φωτοτυπία τιμολογίου συνταγών φαρμάκων, και φωτοτυπία κατάστασης συνταγών, έξω από αυτό το φάκελο γράφουμε: <περιέχει φωτοτυπία τιμολογίων και κατάστασης>.

Τις συνταγές των εμβολίων τις βάζουμε σε ξεχωριστό φάκελο, και με δική τους αρίθμηση (δεν τις αριθμούμε μαζί με τα φάρμακα) Μέσα σε αυτό το φάκελο βάζουμε επίσης φωτοτυπία τιμολογίου εμβολίων. Έξω από το φάκελο γράφουμε: ΕΜΒΟΛΙΑ & <περιέχει φωτοτυπία τιμολογίου >.

Τις συνταγές αναλωσίμων τις βάζουμε σε ξεχωριστό φάκελο. Μέσα σε αυτό το φάκελο βάζουμε επίσης φωτοτυπία τιμολογίου αναλωσίμων και αποδεικτικού του e-ΔΑΠΥ. Έξω από το φάκελο γράφουμε: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & <περιέχει φωτοτυπία τιμολογίου και αποδεικτικού e-ΔΑΠΥ>

Τις συνταγές του Ν.4270/2014 (Ταμείου ανασφάλιστων) και με δική τους αρίθμηση τις βάζουμε σε ξεχωριστό φάκελο (φάρμακα και εμβόλια μαζί) Μέσα σε αυτό το φάκελο βάζουμε επίσης φωτοτυπία τιμολογίου. Έξω από το φάκελο γράφουμε: ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν.4270/2014 <περιέχει φωτοτυπία τιμολογίου >.

Επίσης και τις χειρόγραφες συνταγές τις βάζουμε σε ξεχωριστό φάκελο. Έξω από το φάκελο γράφουμε ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ.

(Οι φάκελοι με τα ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, τα ΕΜΒΟΛΙΑ, τις ΣΥΝΤΑΓΕΣ του Ν.4270/2014 και τις ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ μπορούν να είναι υποφάκελοι του κυρίως φακέλου με τις συνταγές φαρμάκων).

 

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ:

  1. ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  2. ΕΜΒΟΛΙΩΝ
  3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
  4. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ Ν4270/2014

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ:

 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

       

ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

       

ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

       

ΓΙΑ

Φ/ΚΑ Ν4270

       

ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι έχω αποκλειστικά εγώ την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης του παραπάνω πίνακα καθώς επίσης και για τα παραστατικά που επισυνάπτω έχω εγώ την αποκλειστική ευθύνη γνησιότητας και εγκυρότητας τους.

Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

                                                                                                                           Σφραγίδα-Υπογραφή