Κατάλογος (1ος) με τα εμπορικά σκευάσματα που αντιστοιχούν στις δέκα δραστικές ουσίες που ανήκουν στη θετική λίστα φαρμάκων

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων
9 Απριλίου, 2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.90380-25916-3294-3.11.2011 (Β΄ 2456) Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)
11 Απριλίου, 2012
Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων
9 Απριλίου, 2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.90380-25916-3294-3.11.2011 (Β΄ 2456) Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)
11 Απριλίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Κατάλογος (1ος) με τα εμπορικά σκευάσματα που αντιστοιχούν στις δέκα δραστικές ουσίες που ανήκουν στη θετική λίστα φαρμάκων