Συνταγογράφηση ουσιών του Ν.1729/87 (Από τον κ. Λεντάρη Β. Αντιπρόεδρο του ΦΣΗ)
19 Φεβρουαρίου, 2014
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ι.Σ.ΧΑΝΙΩΝ – Φ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ
24 Φεβρουαρίου, 2014
Συνταγογράφηση ουσιών του Ν.1729/87 (Από τον κ. Λεντάρη Β. Αντιπρόεδρο του ΦΣΗ)
19 Φεβρουαρίου, 2014
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ι.Σ.ΧΑΝΙΩΝ – Φ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ
24 Φεβρουαρίου, 2014
Εμφάνιση όλων

Κανόνες συνταγογράφησης (Από τον κ. Στεφανάκη Μανόλη & το ΦΣΡ)

Ρέθυμνο, 12/02/2014
Αρ. Πρωτ. : 326

Ενημερωτικό Σημείωμα
Θέμα: Κανόνες Συνταγογράφησης
Παρακαλώ όπως κοινοποιηθεί στους άμεσα εμπλεκόμενους.
Στα πλαίσια μιας κοινής συνεργασίας όλων των επαγγελματιών υγείας για τη
διευκόλυνση της καθημερινότητας όσον αφορά την συνταγογράφηση και την
εκτέλεση συνταγών, δεδομένων των ποικίλων αλλαγών που γίνονται τον τελευταίο
καιρό σε αυτό τον τομέα, κοινοποιούμε το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα.
Συνοψίζοντας λοιπόν όλες τις τελευταίες οδηγίες γενικά για τη συνταγογράφηση
και ειδικά για συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, παραθέτουμε τους παρακάτω κανόνες
σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις:
1. Είναι υποχρεωτικό στη συνταγή η αναγραφή της ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ μόνο με το
σύστημα ICD-10 με απόλυτη αντιστοιχία της διάγνωσης με το θεραπευτικό
πρωτόκολλο των φαρμάκων που αναγράφονται στη συνταγή. Για παράδειγμα
για την συνταγογράφηση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (πραζόλες)
λόγω μιας γενικής σύγχησης, επίσημο έγγραφο αναφέρει ότι
συνταγογραφούνται μόνο με τους παρακάτω κωδικούς του ICD-10: T88.7,
K21, K25, K26, K27, K28.
2. Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ των φαρμάκων που χορηγούνται καθορίζεται από την
αντίστοιχη ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, όπου πρέπει να συμφωνεί και με τις ενδείξεις του
φαρμάκου. Για παράδειγμα ένα φάρμακο για την υπέρταση που η συσκευασία
του περιέχει 30 χάπια συνταγογραφείται με δοσολογία 1×1 ένα κουτί το μήνα,
ενώ με δοσολογία 1×2 δύο κουτιά το μήνα εφόσον όμως στις ενδείξεις του
φαρμάκου εντάσσεται η διπλάσια ημερήσια δοσολογία του.
3. Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΟΥ,
σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.36303 της Διεύθυνσης
Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αυτό είναι υποχρεωτικό να γίνεται από το γιατρό
και έπειτα στο ίδιο πεδίο αναγραφής της θεραπείας είναι υποχρεωτική και η
σφραγίδα, υπογραφή και ημερομηνία εκτέλεσης από το φαρμακοποιό.
4. Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΕΙ ΜΟΝΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ. Έτσι για παράδειγμα δεν επιτρέπεται ένας
καρδιολόγος να συνταγογραφεί κολλύρια κ.ο.κ σύμφωνα πάντα με το ΠΔ
121/08 και του άρθρου 8 του νόμου 3457/06. Υπάρχουν μάλιστα κάποια
σκευάσματα που συνταγογραφούνται αποκλειστικά από συγκεκριμένες
ειδικότητες όπως η ένεση PROLIA που επιτρέπεται να συνταγογραφείται
μόνο από ορθοπεδικούς ή ενδοκρινολόγους ή το σκεύασμα DAXAS που
επιτρέπεται η συνταγογράφηση του μόνο από πνευμονολόγους.
5. ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ και οι ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ μπορούν να
συνταγογραφούν ένα μόνο κουτί ανά φάρμακο σε επείγουσες καταστάσεις
εκτός από ενέσιμα σκευάσματα όπου απαιτείται παραπάνω ποσότητα για την
κάλυψη της θεραπείας. Επιτρέπεται να κάνουν αντιγραφή θεραπείας μηνός ή
να συνταγογραφήσουν τρίμηνη θεραπεία σε νοσηλευόμενους ασθενείς
μονάδας υγειάς ΕΣΥ και σε χρονίως πάσχοντες εφόσον αναγράφουν το
ΟΝΟΜΑ, την ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ και το ΑΜΚΑ του θεράποντως ειδικευμένου
ιατρού που εξέδωσε την αντίστοιχη γνωμάτευση για τη θεραπεία και η
γνωμάτευση να είναι σε ισχύ (έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 28/3/12 αρ.πρωτ. 14540).
6. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουμε στις ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση σύμφωνα με απόφαση
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, η κάθε ηλεκτρονική
συνταγή ναρκωτικών πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρωτότυπη
ειδική συνταγή, είτε είναι απλή συνταγή του Ν.3459/2006 (μονή κόκκινη
γραμμή) είτε είναι ειδική συνταγή (διπλή κόκκινη γραμμή) και η οποία
φυλάσσεται στο φαρμακείο επί τριετία. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ΔΕΝ
εκδίδεται μια ειδική συνταγή για ναρκωτικά που περιέχει τα φάρμακα αυτά σε
ποσότητα τριμήνου, ΑΛΛΑ εκδίδονται ΤΡΕΙΣ συνταγές ακριβώς ίδιες όσον
αφορά την ποσότητα των ναρκωτικών για τη θεραπεία μηνός, ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, όπου στην πρώτη αναγράφεται <<1η ΕΚΤΕΛΕΣΗ>>, στη
δεύτερη <<2η ΕΚΤΕΛΕΣΗ>> και στην τρίτη <<3η ΕΚΤΕΛΕΣΗ>> και η
καθεμία από αυτές συνοδεύει την ηλεκτρονική συνταγή τη χρονική στιγμή
που πρέπει να εκτελεστεί.
7. Όσον αφορά τα ΕΜΒΟΛΙΑ και τα ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, μετά από
πρόσφατη αλλαγή στον τρόπο κατάθεσης και αποζημίωσης του, θα πρέπει να
συνταγογραφούνται ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ χωρίς άλλα φάρμακα στην ίδια συνταγή.
8. Τέλος συγκεκριμένα, να υπενθυμίσουμε πως κάποια σκευάσματα
αποζημιώνονται πλέον με συγκεκριμένη διάγνωση ICD-10. Για παράδειγμα
το VASTAREL χορηγείται μόνο ως συμπληρωματική θεραπεία σε στηθάγχη
και ΟΧΙ για ίλιγγο σύμφωνα με έγγραφο του Ε.Ο.Φ. Επίσης το ULTRA
LEVURE αποζημιώνεται μόνο με την ένδειξη <<Προφύλαξη και θεραπεία
των ανεπιθύμητων ενεργειών των αντιβιοτικών>>. Όσον αφορά τις
ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ, αποζημιώνονται μόνο 2 ενέσεις για κάθε
γόνατο ανά έτος και εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία, ενώ
η συνταγογράφηση γίνεται μόνο από ορθοπεδικούς και ρευματολόγους.
Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση για τους ήδη υπάρχοντες κανόνες που καθορίζει
το Υπουργείο Υγείας ή για τυχόν αλλαγές που πρόκειται να υπάρξουν στο μέλλον, ο
Φαρμακευτικός Σύλλογος Ρεθύμνου είναι στη διάθεση σας.

Για το Φ.Σ.Ρ.
Στεφανάκης Μανόλης