Ενταξη συμβεβλημένων κατά πράξη και περίπτωση γιατρών του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ