ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
29 Ιανουαρίου, 2015
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΦΣΗ
2 Φεβρουαρίου, 2015
Εμφάνιση όλων

ΦΣΧ:ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ 01/2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/02/2015)

ΕΚΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  1. Αίτηση προς τον ΕΟΠΥΥ
  2. Πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων*
  3. Πρωτότυπο τιμολόγιο αναλωσίμων Σ.Δ.*
  4. Πρωτότυπο τιμολόγιο ανασφαλίστων ν.4270/2014* (αν υπάρχουν συνταγές)
  5. Πρωτότυπη Συγκεντρωτική Κατάσταση Υποβολής (ΣΚΠ)
  6. Πρωτότυπο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής ΚΜΕΣ (δεν σημειώνουμε σε αυτό, ούτε υποβάλουμε εντός ή εκτός φακέλου τα πιστωτικά τιμολόγια για τα rebate-τα στέλνουμε στο Σύλλογο)
  7. Φορολογική ενημερότητα
  8. Ασφαλιστική ενημερότητα

 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Καταθέτουμε χωριστά τα μπλοκ με τα φάρμακα (χειρόγραφα εκτελεσμένες-ηλεκτρονικές), τα αναλώσιμα και τις συνταγές ανασφαλίστων αν υπάρχουν. Αυτά συνοδεύονται:

1. Φωτοαντίγραφο τιμολογίου φαρμάκων

2. Φωτοαντίγραφο τιμολογίου αναλωσίμων Σ.Δ.

3. Φωτοαντίγραφο τιμολογίου ανασφαλίστων ν.4270/2014 (αν υπάρχουν συνταγές)

4. Αντίγραφο Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής ΚΜΕΣ

5. Φωτοαντίγραφο Συγκεντρωτικής Κατάστασης Υποβολής (ΣΚΠ)

6. Βεβαίωση από το e-ΔΑΠΥ για τα αναλώσιμα Σ.Δ.

Για την αρίθμηση των συνταγών θα διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες του ΠΦΣ (πίσω σελίδα). Για τον μήνα Ιανουάριο είτε έχετε ήδη αριθμήσει χειρόγραφα επί των συνταγών, είτε οι συνταγές αυτές ακολουθούν την ηλεκτρονική συνεχή αρίθμηση όπως προκύπτει από το πρόγραμμα διαχείρισης φαρμακείου και τα δύο είναι σωστά.

*Τα τιμολόγια κόβονται προς τα νέα στοιχεία Δ/νσης ΕΟΠΥΥ:

Αποστόλου Παύλου 12 – Μαρούσι, ΤΚ 151 23 (Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία παραμένουν τα ίδια.)

 

     Ο πρόεδρος                                                                            Η γραμματέας

 

Κατσαράκης Μανόλης                                                               Μουντάκη   Ελένη

  ΠΦΣ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ 31 1 2015