ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ενημέρωση ΠΦΣ για την συνάντηση με τον αν.Υπουργό Υγείας
3 Σεπτεμβρίου, 2012
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
7 Σεπτεμβρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΠΔΔ

Αθήνα, 5/9/2012

Αριθμ. Πρωτ. 2614

ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Ενημέρωση για τη διαδικασία εκτέλεσης συνταγών για  τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Συνάδελφοι,

Όσο διαρκεί η αναστολή χορήγησης φαρμάκων στον ΕΟΠΥΥ, στα φαρμακεία μας θα έρχονται τόσο ηλεκτρονικές συνταγές, όσο και χειρόγραφες (πράσινες).

– Τις ηλεκτρονικές:  τις εκτελούμε μόνο χειρόγραφα, δηλ. επικολλούνται τα κουπόνια  στη συνταγή του γιατρού, αναγράφονται οι τιμές αναλυτικά, υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακείο. Εκδίδουμε  απόδειξη για όλο το ποσό. Προσοχή: αν η ταμειακή δεν αναφέρει ονομαστικά τα είδη, τότε πρέπει να εκδώσουμε και χειρόγραφη  απόδειξη αθεώρητη με τις τιμές αναλυτικά κάθε φαρμάκου.

– Τις χειρόγραφες (Πράσινες): τις εκτελούμε αναγράφοντας στα αντίστοιχα πεδία τις τιμές, επικολλούνται τα κουπόνια, αναγράφονται οι τιμές αναλυτικά, υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακείο. Εκδίδουμε  απόδειξη για όλο το ποσό. Ισχύει και εδώ η έκδοση χειρόγραφης απόδειξης όπως παραπάνω  και η αναγραφή του κάθε είδους ονομαστικά. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η αναγραφή του ΑΜΚΑ σας.
Τέλος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή δαπάνης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι:

1. Πρωτότυπη Συνταγή που δεν εκτελέστηκε στο ιδιωτικό φαρμακείο. Οι συνταγές που γίνονται αποδεκτές είναι οι ηλεκτρονικές συνταγές από τον ιατρό μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ, οι ηλεκτρονικές συνταγές του Οίκου Ναύτου, και οι χειρόγραφες συνταγές που έχουν συνταγογραφηθεί στο ενιαίου τύπου συνταγολόγιο (πράσινες συνταγές ΕΟΠΥΥ). 2. Προσκόμιση των αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων 3. Απόδειξη πληρωμής στο φαρμακείο. 4. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό (όπου απαιτείται) 5. Kατά την κατάθεση των δικαιολογητικών να έχουν μαζί τους, οι ασφαλισμένοι, και ένα βιβλιάριο καταθέσεων, όπου θα μπουν τα χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ.

Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ