ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ι.Σ.ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ Φ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ι.Σ.ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΠΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
23 Δεκεμβρίου, 2015
Ενημερωτικό για το rebate 2015
4 Ιανουαρίου, 2016
Εμφάνιση όλων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ι.Σ.ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ Φ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ     XΑΝΙΩΝ                                    ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ    ΣΥΛΛΟΓΟΣ     ΧΑΝΙΩΝ        Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

                                                                               Χανιά 22/12/2015                                                                  

 

 

 

Πρός:

Υπουργείο Υγείαςκ. Ανδρέα Ξάνθο

Αναπληρωτή Υπουργό Υγείαςκ. Πολάκη Παύλο

 

Αξιότιμε κ.. Υπουργέ,

Αξιότιμε κ. Αναπληρωτή Υπουργέ,

 

     Θα θέλαμε να επισημάνουμε τις γραφειοκρατικές δυσκολίες πολλών ιατρών στην έκδοση των απαραίτητων εγγράφων, τα οποία είναι υποχρεωτικό να συνοδεύουν τις ηλεκτρονικές συνταγές, ιδιαίτερα αυτές που είναι τρίμηνες ή εξάμηνες επαναλαμβανόμενες.

 

       Διερωτόμαστε πώς είναι δυνατόν να απαιτείται η συνοδεία χειρόγραφων εγγράφων σε ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται με αδιάβλητες και αυστηρά ελεγχόμενες διαδικασίες και να παρακωλύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εκτέλεση συνταγών και εξυπηρέτηση ασθενών, εξαιτίας τυπικών λόγων.

 

       Για την διευκόλυνση όλων :  ιατρών, φαρμακοποιών, ασθενών και του ίδιου του έργου ελέγχου των συνταγών, είναι επιβεβλημένη η έκδοση κάθε συνοδευτικού εγγράφου, να προκύπτει μέσα από το σύστημα e- syntagografisi για τις περιπτώσεις των ηλεκτρονικών συνταγών που αφορούν κινολόνες, ναρκωτικές ουσίες πίνακα Δ κ.λ.π.

 

   Η διατήρηση των χειρόγραφων παραστατικών θα έχει νόημα, μόνο για την ελεύθερη συνταγογράφηση ή όπου απαιτείται προέγκριση του Υγειονομικού (φάρμακα πίνακα Γ, ανταγωνιστικές οπιοειδών ουσίες και κωδεϊνούχα ).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις δικές σας ενέργειες προς την ΗΔΙΚΑ.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

 

Η Πρόεδρος Ι.Σ.Χανίων                                                                                 Ο Πρόεδρος Φ.Σ.Χανίων

    Β. Ορφανουδάκη                                                                                             Μ. Κατσαράκης