ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για το 12ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο
7 Μαΐου, 2015
Συμπεράσματα 12ου Παγκρήτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου
19 Μαΐου, 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για το 12ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο
7 Μαΐου, 2015
Συμπεράσματα 12ου Παγκρήτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου
19 Μαΐου, 2015
Εμφάνιση όλων

Eπείγουσα ενημέρωση: Οδηγίες για ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                       07/05/2015

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ

       Όπως μας ενημέρωσαν τηλεφωνικά από το γραφείο του ΓΕΝ στα Χανιά και τα από τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας στη συνέχεια, θα δέχονται για κατάθεση από τους ασφαλισμένους του ταμείου τις εντολές φαρμάκων των βιβλιαρίων (τις χειρόγραφα γραμμένες συνταγές από τους ιατρούς) όταν αυτές θα συνοδεύονται με την ηλεκτρονική εκτύπωση της συνταγής μέσω του προγράμματος διαχείρισης φαρμακείου.

       Για την ηλεκτρονική απεικόνιση των στοιχείων της συνταγής μέσω του DIOSCOURIDES ακολουθούμε τα βήματα: επιλέγουμε τα φάρμακα της συνταγής και τις ποσότητες > ΑΛΛΟ ΤΑΜΕΙΟ > ΤΑΜΕΙΟ + ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ > ΕΜΦΑΝΙΣΗ > ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ > ΕΚΤΥΠΩΣΗ. Η εκτύπωση αντικαθιστά την χειρόγραφη κοστολόγηση των τιμών των φαρμάκων επί της συνταγής, ενώ παραμένει η υποχρέωση για έκδοση απόδειξης για το σύνολο της αξίας των φαρμάκων ανά συνταγή που αγοράστηκαν και η τοποθέτηση της σφραγίδας και υπογραφής του φαρμακείου στο πίσω μέρος της εκτελεσμένης εντολής.        

       Αντίστοιχα για το CSA ισχύει παρόμοια, ότι κάνουμε εικονική εκτέλεση της συνταγής και εκτύπωση αυτής. (περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες ανά πρόγραμμα διαχείρισης στο τηλέφωνο του ΓΕΝ: 2106551248 κ.Χριστοπούλου)

Υπενθύμιση οδηγίας Συνταγογράφησης ΓΕΝ 25 Ιουλίου 2013

 

«ΘΕΜΑ: Οδηγίες Συνταγογράφησης — Εκτέλεσης Συνταγών και Αποζημίωση  Φαρμακευτικής Δαπάνης

         α. Η συνολική αξία των εκτελεσμένων συνταγών εκφρασμένη με βάση την ασφαλιστική τιμή των σκευασμάτων (Σαξίας).

           β. Το ποσό συμμετοχής των ασφαλισμένων (Σσυμμετοχής),

γ. Η επιβάρυνση του ΓΕΝ (Σεπιβάρυνσης ) (50% της διαφοράς μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς του). Το αιτούμενο ποσό αποζημίωσης συμβεβλημένων φαρμακείων ή Στρατιωτικών Φαρμακείων προκύπτει από τον Τύπο.

ΣαξίαςΣσυμμετοχής + Σεπιβάρυνσης = Αιτούμενο Ποσό Αποζημίωσης από ΓΕΝ

           Τόσο για τους συμβεβλημένους φαρμακοποιούς, όσο και για τους μη συμβεβλημένους φαρμακοποιούς, η κοστολόγηση επί της χειρόγραφης συνταγής θα γίνεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος «Β» (Β-1), όπου θα γράφεται ευκρινώς το αιτηθέν ποσό αποζημίωσης.

           Ειδικότερα, για Ναυτικές Επιμελητείες, οι εντολές Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (ΒΥΠ) που αφορούν δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης, θα παραλαμβάνονται συμπληρωμένες όπως προβλέπεται από το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος «Β» και θα αποδίδουν το αιτηθέν ποσό αποζημίωσης που θα τους σημειώνει ευκρινώς ο Ιδιώτης φαρμακοποιός όπως αυτό θα καθορίζεται κάθε φορά από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και το Δελτίο Τιμών Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων. Οι εντολές ΒΥΠ πάντα θα συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης του ίδιου φαρμακείου και τις ιατρικές γνωματεύσεις ή άλλα δικαιολογητικά»

kostologhsh syntaghs stratou