ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

11o mmm
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 11ΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19 Νοεμβρίου, 2013
pic4
“Τα φυτικά έλαια στη διατροφή, στη φαρμακευτική και στην κοσμητολογία”
24 Νοεμβρίου, 2013
11o mmm
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 11ΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19 Νοεμβρίου, 2013
pic4
“Τα φυτικά έλαια στη διατροφή, στη φαρμακευτική και στην κοσμητολογία”
24 Νοεμβρίου, 2013
Εμφάνιση όλων

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

<<Σxετικά με την αναγραφή φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο υγείας των ασφαλισμένων»

Σχετικό: Νόμος 4172/13 (ΦΕΚ167/23-7-2013)

Θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με το Ν. 4172/13 (ΦΕΚ167/23-7-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ορίζονται τα παρακάτω
1) άρθρο 95,παρ.8. «Η συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου στο οποίο ο φαρμακοποιός ελέγχει την καταχώρηση των φαρμάκων και σημειώνει την εκτέλεση με σφραγίδα και υπογραφή » και

 

2) άρθρο 96,παρ.6 «Την καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώμενης αγωγής με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική συνταγή»

Κατόπιν αυτού εφιστούμε την προσοχή τόσο των ιατρών όσο και των φαρμακοποιών στην πιστή τήρηση των διατάξεων κατά την διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης συνταγών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ