ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΣΗ 22/07/14
22 Ιουλίου, 2014
ΦΕΥΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ
30 Ιουλίου, 2014
Εμφάνιση όλων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΦΣΧ 25-07-2014

Έντυπο διανομής στους ασφαλισμέμους για τις συμμετοχές

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ  Αθήνα 23-07-2014  Αρ.Πρωτ.:οικ.27607

Θέμα: «Σχετικά με τη φαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων πολιτών και τους λογαριασμούς ιδιωτικών φαρμακείων».(ΕΓΚ/ΟΣ ΕΟΠΥΥ Αθήνα23-07-2014)  

-Οι σχετικές συνταγές θα υποβάλλονται από τους συμβεβλημένους φαρμακοποιούς κάθε μήνα (στις ίδιες ημέρες και στα ίδια σημεία υποβολής των συνταγών των ασφαλισμένων). 

– Δεν απαιτείται ξεχωριστός φάκελος για την υποβολή των συνταγών αλλά οι συνταγές υποβάλλονται σε ξεχωριστό πακέτο μέσα στον ίδιο φάκελο του φαρμακείου μαζί με τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ. 

– Δεν απαιτείται η υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης για αυτές τις συνταγές. 

– Απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού τιμολογίου (όπως αυτό των φαρμάκων των ασφαλισμένων) με το αιτούμενο ποσό για αυτές τις συνταγές. Οι συνταγές εμβολίων και φαρμάκων δεν διαχωρίζονται και τιμολογούνται μαζί στο ίδιο τιμολόγιο. 

– Από τους δικαιούχους γίνεται η παρακράτηση της νόμιμης συμμετοχής αλλά και του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή σύμφωνα με όσα προβλέπονται και για τους ασφαλισμένους του οργανισμού. 

 ΙΛΥΔΑ:  «Η νέα έκδοση (2.14.29),  η οποία είναι διαθέσιμη στον updater, περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστικό ταμείο των Ανασφάλιστων με κωδικό ΑΝΑ (λατινικoί χαρακτήρες) και τίτλο “ΔΙΚΑΙΟYΧΟΙ Ν.4270/2014”. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες μας από την ΗΔΙΚΑ, η έκδοση συνταγών για το εν λόγω ταμείο αρχίζει από τη Δευτέρα 21 Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η εφαρμογή σας θα είναι έτοιμη για την εκτέλεση Ηλεκτρονικών συνταγών του νέου ταμείου από αυτή την έκδοση (ver 2.14.29). Σχετικά με τις Συγκεντρωτικές καταστάσεις και το Τιμολόγιο του ταμείου των ανασφάλιστων, περιμένουμε αναλυτικές οδηγίες και διευκρινήσεις από τον ΕΟΠΥΥ.» (Αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσει και άλλη αναβάθμιση της εφαρμογής εγκαίρως, πριν την προθεσμία υποβολής συνταγών Ιουλίου)

CSA FARMAKON: Μετά από επικοινωνία με την εταιρεία το update για το ταμείο θα είναι έτοιμο από την ερχόμενη  εβδομάδα. Όποιο φαρμακείο έχει αυτή την εβδομάδα τέτοια συνταγή, θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας μαζί τους στο 2106019530 για οδηγίες.

Με τις σημερινές εφημερίες θα λάβετε μια επιστολή με μία συμφέρουσα προσφορά από την εταιρεία generali hellas για ομαδική «ασφάλεια αστικής ευθύνης». Η προσφορά απευθύνεται σε φαρμακοποιούς και φαρμακοϋπαλλήλους και είναι αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης που ανάλαβε ο Σύλλογος μας με συμφέροντες όρους σε προνομιακή τιμή προκειμένου να επιτύχουμε καλύτερη τιμή για όλους όσους εργάζονται στα φαρμακεία μας. Προσδοκούμε την συμμετοχή σας, η οποία θα αποτελέσει και την αρχή για ανάλογες κινήσεις στο εγγύς μέλλον.

Τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί η Συλλογική Σύμβαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου μας με το ΤΥΠΕΤ, η οποία είναι αποτέλεσμα αλλεπάλληλων συναντήσεων με εκπροσώπους του ταμείου, οι οποίες άρχισαν ένα χρόνο πριν από το προηγούμενο Δ.Σ. και συνεχίστηκαν στο νέο. Μετά από έγκριση της Γενικής μας Συνέλευσης η οποία έθεσε κάποια από τα προαπαιτούμενα της σύμβασης και με δεδομένη πλέον την πρόθεση του ΠΦΣ να μην υπογράψει Σύμβαση σε κεντρικό επίπεδο αλλά να το κάνουν αυτό οι τοπικοί Σύλλογοι, το Δ.Σ. εξέτασε λεπτομερώς τους όρους αυτής και ενέκρινε το κείμενο υπογραφής, το οποίο δεν διαφέρει από το τελευταίο που ίσχυσε στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης.(Δικαίωμα για δήλωση εντός μηνός από το φαρμακείο για άρνηση εκτέλεσης συνταγών, να μην ισχύσει έκπτωση αλλά rebate τύπου ΕΟΠΥΥ, πληρωμή εντός 60 ημερών μέσω Συλλόγου, εκτέλεση μόνο ηλεκτρονικών συνταγών κλπ για τα οποία θα υπάρχει λεπτομερέστερη ενημέρωση). Για την ώρα δεν κρατάμε συνταγές του ταμείου, και παραπέμπουμε τους ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ  για  δαπάνη.

Σας αποστέλλουμε  έγχρωμο  δείγμα  του φυλλαδίου  για τους  ασφαλισμένους   και  παρακαλούμε  πολύ  να  το  φωτοτυπήσετε , προκειμένου  να  το  διαθέσετε  στους  ασφαλισμένους.

                Ο  Πρόεδρος                               Η  Γραμματέας 

        Κατσαράκης  Εμμανουήλ                  Μουντάκη  Ελένη