Ενημέρωση για τους καταλόγους φαρμακευτικών σκευασμάτων του ΕΟΦ, για τα οποία ισχύει διακοπή κυκλοφορίας ή τελούν υπό μακροχρόνια έλλειψη
22 Φεβρουαρίου, 2023
Πληρωμή ΕΟΠΥΥ 5% μηνός Νοεμβρίου
24 Φεβρουαρίου, 2023
Ενημέρωση για τους καταλόγους φαρμακευτικών σκευασμάτων του ΕΟΦ, για τα οποία ισχύει διακοπή κυκλοφορίας ή τελούν υπό μακροχρόνια έλλειψη
22 Φεβρουαρίου, 2023
Πληρωμή ΕΟΠΥΥ 5% μηνός Νοεμβρίου
24 Φεβρουαρίου, 2023
Εμφάνιση όλων

Eνημέρωση για τις νέες κλίμακες ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ ανά ασφαλιστική κατηγορία

Αθήνα,  22 Φεβρουαρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 797

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

Σε αναπροσαρμογή των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών βάσει πληθωρισμού, προχώρησε το Υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Νόμο 4670/2020, αυτές αναπροσαρμόζονται βάσει του ποσοστού μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη μεταβολής τιμών καταναλωτή της προηγούμενης χρονιάς, ο οποίος υπολογίστηκε ότι ανέρχεται σε 9,64%, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται ανάλογα οι ασφαλιστικές εισφορές, ανά ασφαλιστική κατηγορία η οποία είχε επιλεγεί (καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 12.2.2022).

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/10-02-2023 του e-ΕΦΚΑ καθορίζονται τα ακριβή ποσά ανά ασφαλιστική κατηγορία, για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης και υγείας, των ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

 

Ποσά ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.23

 

Ασφαλιστικές Κατηγορίες
Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€)
Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€)
Συνολικό ποσό από 1/2023

(ΝΕΟ)

Συνολικό ποσό έως 12/2022

(ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)


169,95
60,30
230,25
210


203,94
72,37
276,31
252


258,76
72,37
331,13
302


325,65
72,37
398,02
363


404,59
72,37
476,96
435


548,23
72,37
620,60
566

 

 

Για τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί αντίστοιχα για το έτος 2023 κατά τον ίδιο συντελεστή, ανάλογα την καθεμία από τις τρείς ασφαλιστικές κατηγορίες η οποία έχει επιλεγεί από τον ασφαλισμένο για το ΕΤΕΑΕΠ, και διαμορφώνονται ως εξής:

Εισφορές Κλάδου Εφάπαξ Παροχών ΕΤΕΑΕΠ από 1.1.23

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€)

από 1/2023

(ΝΕΟ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€)

έως 12/2022

(ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

1η: 28,51
1η: 26

2η: 33,99
2η: 31

3η: 40,57
3η: 37

 

Στα ενιαία ειδοποιητήρια εισφορών e-ΕΦΚΑ κάθε μήνα, μαζί με τις εισφορές Κλάδων Σύνταξης και Υγείας, συνεισπράττονται οι εισφορές του κλάδου εφάπαξ παροχών και επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Ας σημειωθεί ότι με την αυτόματη άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων από την ΚΜΕΣ, η οποία έχει οριστεί να γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, τα φαρμακεία εμφανίζονται ασφαλιστικά ενήμερα έως 28/2/23 ώστε να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα η πληρωμή τους, με βάση τις πληρωμές που είχαν κάνει με το προηγούμενο ειδοποιητήριο του Ιανουαρίου που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές του Δεκεμβρίου (παλιές εισφορές). Τα νέα ειδοποιητήρια, με τα ανανεωμένα ποσά εισφορών, τα όποια εκδίδονται τώρα και αφορούν τις εισφορές του Ιανουάριου 2023, θα πρέπει να εξοφληθούν εγκαίρως για να είμαστε ενήμεροι και μετά την 1/3/23.

 

Σύμφωνα επίσης, με τη σχετική ενημέρωση την οποία απέστειλε το ταμείο ΤΑΥΦΕ, οι αυξήσεις στον ΕΦΚΑ έχουν ως συνέπεια να αυξηθούν και οι εισφορές προς το ΤΑΥΦΕ. Βάσει του καταστατικού του ΤΑΥΦΕ (ΦΕΚ 3259/Β/20-12-2013) για τον υπολογισμό των εισφορών, λαμβάνονται ως βάση οι αποδοχές με τις οποίες ο e-ΕΦΚΑ υπολογίζει τις εισφορές της κύριας ασφάλισης.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ