ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
27 Ιανουαρίου, 2017
NEΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
2 Φεβρουαρίου, 2017
Εμφάνιση όλων

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΦΣΗ

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Από την υποβολή των λογαριασμών Ιανουαρίου του 2017, που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου του 2017, και όσον αφορά τα μηνιαία στοιχεία που υποβάλλει το κάθε ιδιωτικό φαρμακείο στον ΕΟΠΥΥ ισχύουν τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου στις 2-1-2017 οι γνωματεύσεις χορήγησης αναλωσίμων ΣΔ θα υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αναλώσιμα υλικά σε εντελώς ξεχωριστό λογαριασμό από τις συνταγές φαρμάκων. Για τη διαδικασία υποβολής των αναλώσιμων υλικών θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο. Μέχρι τότε δεν θα κατατεθεί καμία συνταγή στο διανεμητικό του ΦΣΗ, για αυτό το μήνα. Η παραλαβή των αναλωσίμων θα γίνει σε άλλη ημερομηνία, για την οποία θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για τους λογαριασμούς συνταγών φαρμάκων Ιανουαρίου του 2017, που θα υποβληθούν στις αρχές Φεβρουαρίου του 2017:

a. Καταργείται το «Τιμολόγιο Ανασφάλιστων – Πρόνοιας».

b. Προστίθεται νέο «Τιμολόγιο Ευρωπαίων Ασφαλισμένων».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα ιδιωτικά φαρμακεία οφείλουν (από την υποβολή του Ιανουαρίου του 2017) να υποβάλλουν τα εξής:

1. Το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ), όπως αυτό εκδίδεται από το site «www.eopyykmes.gr» σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνει ο υπεύθυνος του φαρμακείου.

2. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ), που να περιλαμβάνει τα ζητούμενα στοιχεία για όλες τις εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων που πραγματοποίησε το φαρμακείο κατά τη διάρκεια του μήνα στον οποίο αναφέρεται η υποβολή, ανεξάρτητα του αν εκτελέστηκαν σε ασφαλισμένους, δικαιούχους του ν.4368/2016 ή ευρωπαίους ασφαλισμένους και να είναι σύμφωνη τα υποδείγματα που ακολουθούν (απαιτείται).

Επισημαίνεται ότι κάθε μηχανογραφημένη ΣΚΠ πρέπει να φέρει τυπωμένο ένα 18-ψήφιο Code 128 barcode, (στο κέντρο της κεφαλίδας της σελίδας όπως φαίνεται στο υπόδειγμα) με την παρακάτω γραμμογράφηση:

a. Το πρώτο ψηφίο πρέπει να έχει την τιμή 1.

b. Τα επόμενα 10 ψηφία πρέπει να είναι ο Αριθμός Σύμβασης του φαρμακείου (συμπληρωμένος με ένα αρχικό μηδενικό αν είναι 9-ψήφιος), και

c. Τα 6 επόμενα ψηφία πρέπει να είναι το έτος και ο μήνας αναφοράς της υποβολής, στη μορφή «YYYYMM».

d. Το τελευταίο ψηφίο αποτελεί το Check Digit του barcode που πρέπει να υπολογίζεται με τον αλγόριθμο mod(10). ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.

Για χειρόγραφη σύνταξη της ΣΚΠ πρέπει να χρησιμοποιούνται απαραίτητα τα αντίστοιχα προ-τυπωμένα έγγραφα που παράγονται από το site «www.eopyykmes.gr» κατά τη διαδικασία έκδοσης ΣΣΥ ή και των τιμολογίων της υποβολής, στα οποία υπάρχει ήδη τυπωμένο το κατάλληλο barcode όπως και ο μήνας, το έτος και τα ταυτοποιητικά στοιχεία του φαρμακείου υποβολής.

3. Τα χρεωστικά τιμολόγια:

a. Τιμολόγιο Φαρμάκων Ασφαλισμένων & Δικαιούχων Ν. 4368/2016, με τελική αξία το άθροισμα των αιτούμενων ποσών από τις εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων σε ασφαλισμένους & δικαιούχους του ν. 4368/2016 (αλλά όχι σε ευρωπαίους ασφαλισμένους).

b. Τιμολόγιο Φαρμάκων Ευρωπαίων Ασφαλισμένων, με τελική αξία το άθροισμα των αιτούμενων ποσών από τις εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων σε ευρωπαίους ασφαλισμένους.

Σημειώνουμε ότι το αν προσθέσουμε τις τελικές αξίες των δύο παραπάνω τιμολογίων και το συνολικό ποσό που έχει ήδη εισπραχθεί από το φαρμακείο λόγω του 1€/συνταγή πρέπει να παίρνουμε το «Αιτούμενο Ποσό» της ΣΚΠ.

4.Τα πακέτα των συνταγών (ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες παρακάτω)

5. Ασφαλιστική Ενημερότητα (σε ισχύει)

6. Φορολογική Ενημερότητα (σε ισχύει)

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΣΗ

ΕΞΩ από τους φακέλους των συνταγών θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής πακέτα εγγράφων:

ΠΑΚΕΤΟ Α΄:

1.ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΣΥ (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΜΕΣ)

2.ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (το οποίο θα περιλαμβάνει αθροιστικά τα φάρμακα των ασφαλισμένων + τα φάρμακα των ανασφάλιστων)

3.ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (το οποίο θα περιλαμβάνει τα φάρμακα των Ευρωπαίων πολιτών )

4.ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΚΠ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) (η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα φάρμακα των ασφαλισμένων + τα φάρμακα των ανασφαλίστων + τα φάρμακα των ευρωπαίων πολιτών)

ΠΑΚΕΤΟ Β΄:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΛΟΦΑΡΗΡ (ακολουθεί συνημμένη)

2.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΣΥ (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΜΕΣ)

3.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

4.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

5.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΚΠ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (σε ισχύει)

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (σε ισχύει)

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

1 Στην πλαστική προτυπωμένη σακούλα του ΕΟΠΥΥ βάζουμε τις ηλεκτρονικά εκτελεσμένες συνταγές φαρμάκων ασφαλισμένων και ανασφαλίστων (ΔΕΝ απαιτείται να είναι αριθμημένες) καθώς και τις παρακάτω φωτοτυπίες:

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Γ. ΣΣΥ

Δ. ΣΚΠ

(ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥΜΕ)

2. Σε ένα απλό φάκελο βιβλιοπωλείου βάζουμε τις χειρόγραφα εκτελεσμένες συνταγές φαρμάκων ασφαλισμένων και ανασφαλίστων. (Δηλαδή αυτές που εκτελέστηκαν μόνο με τη βοήθεια του τοπικού συστήματος του φαρμακείου (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να είναι αριθμημένες με αυτόνομη αρίθμηση). [ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ]

3. Σε ένα απλό φάκελο βιβλιοπωλείου βάζουμε τις εκτελέσεις συνταγών που αφορούν Ευρωπαίους Ασφαλισμένους. Επισημαίνεται ότι στις εκτελεσμένες συνταγές των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων θα επισυνάπτεται φωτοτυπία του εντύπου δικαιώματος (πρώτη σελίδα βιβλιαρίου ή κάρτας) μέχρι να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική ανάκτηση των στοιχείων. [ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ]

ΤΑ ΦΑΚΕΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΦΑΚΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΝΤΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΟ ΔΙΛΟΦΑΡΗΡ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ.

Υπενθυμίζουμε τα εξής:

Κάθε εκτέλεση, μερική ή ολική, αριθμείται ξεχωριστά.

3. Σε περίπτωση πολλαπλών μερικών εκτελέσεων μια συνταγής, η έκδοση επισυνάπτεται στην 1η μερική εκτέλεση. Για τις υπόλοιπες μερικές εκτελέσεις δεν απαιτείται επισύναψη έκδοσης.

4. Για χειρόγραφη σύνταξη των ΣΚΠ μηνός, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εκτυπώσεις των προ-τυπωμένων εγγράφων που παράγονται από το site «www.eopyykmes.gr».

5. Η εκτέλεση των ηλεκτρονικών εκδόσεων συνταγών φαρμάκων πρέπει να γίνεται μέσω του συστήματος e-Prescription της ΗΔΙΚΑ.

6. «Χειρόγραφη» εκτέλεση ηλεκτρονικών εκδόσεων συνταγών φαρμάκων επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση:

o Μη διαθεσιμότητας του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ή και

o Αποδεδειγμένη αδυναμία πρόσβασης του φαρμακείου στο διαδίκτυο ή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

7. Η εκτύπωση της χειρόγραφης εκτέλεσης μιας ηλεκτρονικής έκδοσης συνταγής φαρμάκων συνιστάται να γίνεται στην οπίσθια όψη της αντίστοιχης ηλεκτρονικής έκδοσης για λόγους οικονομίας χαρτιού.

8. Οι χειρόγραφες εκδόσεις συνταγών φαρμάκων εκτελούνται «χειρόγραφα», ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ με το χέρι, αλλά με την εκτύπωση από το σύστημα του φαρμακείου της σελίδας χειρόγραφης εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί.

9. Δεν χρειάζεται πλέον η επικόλληση των ταινιών γνησιότητας του 1ου φαρμάκου να γίνεται στην 1η σειρά θέσεων για ταινίες γνησιότητας, του 2ου φαρμάκου στη 2η σειρά κ.ο.κ. Επικολλείστε τις ταινίες γνησιότητας με όποια σειρά θέλετε αρκεί να είναι στις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό θέσεις. Στην εκτύπωση της εκτέλεσης υπάρχουν 12 θέσεις για επικόλληση ταινιών γνησιότητας. Συνεπώς, αν με μια εκτέλεση εκτελέστηκαν μέχρι 12 εμβαλάγια, μπορείτε να επικολλήσετε τις 12 ταινίες με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να αναγκαστείτε να χρησιμοποιήσετε σελίδα πρόσθετων ταινιών γνησιότητας.

Συνημμένα φύλλα: 1

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΛΟΦΑΡΗΡ

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                                       

  ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

       

ΓΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

       

ΔΗΛΩΣΗ

 

Δηλώνω ότι έχω αποκλειστικά εγώ την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης του παραπάνω πίνακα, καθώς επίσης και για τα παραστατικά που επισυνάπτω, έχω εγώ την αποκλειστική ευθύνης της γνησιότητας και εγκυρότητας τους.

 

 

 

`              Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Σφραγίδα-Υπογραφή