Διευκρινήσεις σχετικά με την εκτέλεση γνωματεύσεων αναλωσίμων για σακχαρώδη διαβήτη.