Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση Φ.Υ.Κ., στην έκδοση συνταγών ΕΟΠΥΥ και στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων

Ωράριο φαρμακείων (από τον Σ. Σπαντιδάκη, Πρόεδρο του Φ.Σ.Ρ. )
10 Οκτωβρίου, 2011
Ιστορικό Φ.Σ. Ηρακλείου
27 Οκτωβρίου, 2011
Ωράριο φαρμακείων (από τον Σ. Σπαντιδάκη, Πρόεδρο του Φ.Σ.Ρ. )
10 Οκτωβρίου, 2011
Ιστορικό Φ.Σ. Ηρακλείου
27 Οκτωβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση Φ.Υ.Κ., στην έκδοση συνταγών ΕΟΠΥΥ και στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων