Ανακοινώσεις και εγγύκλιοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ

8 Νοεμβρίου, 2011

Διευκρινήσεις του ΤΑΠΟΤΕ για τις νέες διατάξεις Φαρμακευτικής Νομοθεσίας

ΘΕΜΑ: Νέες Διατάξεις Φαρμακευτικής Νομοθεσίας   Α.Π. 53093/29206/Δ3/10-6-2010Σας ενημερώνουμε για τα εξής:• Στο ΦΕΚ 66/11-5-2010, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3846/2010, όπου : 1. Στο άρθρο 32, […]