Ανακοινώσεις και εγγύκλιοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

8 Νοεμβρίου, 2011

ΟΓΑ, Σχετικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις μονάδες ΕΣΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΙΑ’ ΦΑΡ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Αθήνα, 6.9.2011 Αριθ. Πρωτ. 42754 Θέμα: Σχετικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις Μονάδες […]
8 Νοεμβρίου, 2011

Νέες διευκρινιστικές οδηγίες του ΟΓΑ για τα 89 φάρμακα υψηλού κόστους και την υποβολή των συνταγών.

ΘΕΜΑ: «Κατάλογος χορηγουμένων ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. αριθ. Φ80000/οικ.11385/1394/30-4-2010)».
8 Νοεμβρίου, 2011

Διευκρινίσεις από τον ΟΓΑ για τη συνταγογράφηση φαρμακευτικών προϊόντων για μηνιαία θεραπεία

Αριθ. Πρωτ. 41676 6-7-2010 ΘΕΜΑ: «Υπενθύμιση για την εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 121/2008 σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμακευτικών προϊόντων για μηνιαία θεραπεία».
8 Νοεμβρίου, 2011

Διευκρινήσεις του ΟΓΑ σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων

Δεδομένου ότι έχουν διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΟΓΑ πληθώρα περιπτώσεων που αφορούν στη λανθασμένη αναγραφή ποσοστού συμμετοχής από συνταγογράφους ιατρούς, με την παρούσα […]