ΕΚΛΟΓΕΣ ΦΣΗ
30 Νοεμβρίου, 2013
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ Δ. & ΚΕΛΑΡΑΚΗ Ε.
4 Δεκεμβρίου, 2013
ΕΚΛΟΓΕΣ ΦΣΗ
30 Νοεμβρίου, 2013
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ Δ. & ΚΕΛΑΡΑΚΗ Ε.
4 Δεκεμβρίου, 2013
Εμφάνιση όλων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΦΣΗ & ΔΙΛΟΦΑΡΗΡ

Δελτίο Τύπου

 

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου και Διανεμητικού Λογαριασμού μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου

Ψήφισαν (196) άτομα

Έγκυρα (177). Λευκά (08 ). Άκυρα (11).

Γινομένης διαλογής έλαβαν κατά σειρά προτίμησης:

‘‘Συνδικαλιστική κίνηση φαρμακοποιών Ηρακλείου’’

Α. Υποψήφιοι Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Τσικανδηλάκης Ιωάννης (59 )
  1. Λεντάρης Ευάγγελος (25)
  2. Καβουσανού Άρτεμις (21 )
  3. Σκουντάκης Αριστοτέλης (21)
  4. Σκουλά Καλλιόπη (12)
  5. Φεύγας Παναγιώτης (11)
  6. Αυγουστάκης Νικόλαος (10)
  7. Κατσαμάνης Κων/νος (08)
  8. Κομονταχάκης Ιωάννης (08)

Εκλέγονται όλοι

 

Β. Υποψήφιοι Πειθαρχικού Συμβουλίου

Τακτικά μέλη

 1. Κουρουπάκη Αικατερίνη (84)
 2. Παναγιωτάκης Ζαχαρίας (43)
 3. Καρουζάκης Ευάγγελος (32)

Εκλέγονται και οι τρεις (3)

Αναπληρωματικά μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου

 1. Σαριδάκης Μιχαήλ (54)
  1. Σαλούστρου Ελένη (46)
  2. Μπουραντά Αμαλία (43)

——————————————————————————————–

Αντιπρόσωποι για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Ψήφισαν (196) άτομα

Έγκυρα (185). Λευκά (06). Άκυρα (05)

Έλαβαν:

‘‘Φαρμακευτική Προοπτική’’

Τακτικά μέλη

 1. Ρούσσος Γεώργιος (48) (Εκλέγεται)

Αναπληρωματικά μέλη

     1. Αναστασάκη Στυλιανή (48) (Εκλέγεται)

‘‘Συνδικαλιστική κίνηση φαρμακοποιών Ηρακλείου’’

Τακτικά μέλη

 1. Τσικανδηλάκης Ιωάννης (47) (Εκλέγεται)

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Σκουλά Καλλιόπη (47) (Εκλέγεται)

‘‘Κοινή Πορεία Φαρμακοποιών’’

Τακτικά μέλη

 1. Νικολαϊδης Νικόλαος (38) (Εκλέγεται)

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πατιτάκης Αντώνιος (38) (Εκλέγεται)

‘‘Ανεξάρτητη ενωτική κίνηση’’

Τακτικά μέλη

 1. Κετσιμπάσης Χαράλαμπος (28) (Εκλέγεται)

Αναπληρωματικά μέλη

     1. Αρβανιτάκης Εμμανουήλ (28 ) (Εκλέγεται)

‘‘Ένωση Φαρμακοποιών Ηρακλείου’’

Τακτικά μέλη

1.Φεύγας Παναγιώτης (24) (Δεν εκλέγεται)

Αναπληρωματικά μέλη

     1.Κατσαμάνης Κων/νος (24) (Δεν εκλέγεται)

Αποτελέσματα Διανεμητικού λογαριασμού μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου

 

Ευρέθησαν εκατόν ενενήντα έξη (196) ψηφοδέλτια, όσα και οι ψηφίσαντες εκ των οποίων Έγκυρα εκατό ογδόντα εννέα (189). Λευκά δώδεκα (12). Άκυρα επτά (07).

Γινομένης διαλογής έλαβαν:

Τακτικά Μέλη

 1. Σταθάκη Ελένη (77)
  1. Φούρναρη Μαργαρίτα (82)

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Μπερνιδάκης Ηλίας (85)
  1. Παπαθεοδώρου Ειρήνη (59)

Εκλέγονται όλοι οι παραπάνω.

 

Εκ του Φ.Σ.Η.