ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΩΝ
24 Οκτωβρίου, 2013
ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
12 Νοεμβρίου, 2013
ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΩΝ
24 Οκτωβρίου, 2013
ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
12 Νοεμβρίου, 2013
Εμφάνιση όλων

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Φ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

                   ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Φ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων με την συνεδρίαση της 30/9/2013 αποφάσισε την διεξαγωγή   αρχαιρεσιών   για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ, σύμφωνα με τις διαδικασίες οι οποίες περιγράφονται στο έγγραφο που απέστειλε ο Π.Φ.Σ. στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

Με την υπ’αρ. 11523/16-10-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε το αίτημα του Φ.Σ.Χανίων και ορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013, με ταυτόχρονη παράταση της θητείας του Δ.Σ., του Πειθαρχικού και των αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ. μέχρι τότε.

Οι φαρμακοποιοί έχουν την δυνατότητα υποβολής υποψηφιοτήτων   μέχρι και την Παρασκευή 8/11/2013 με υπεύθυνη δήλωση στο Σύλλογο, αναφέροντας   το όνομα του συνδυασμού στον οποίο μετέχουν, δηλώνοντας παράλληλα και την συμμετοχή τους :

  • στο Διοικητικό Συμβούλιο
  • στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ( ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος )
  • στους αντιπροσώπους στον Π.Φ.Σ. (ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος )

Υπενθυμίζεται ότι ο       Φ.Σ.Χανίων εκλέγει :

  • εννέα μέλη στο Διοικητικό   Συμβούλιο
  • τρία μέλη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο
  • τρεις αντιπροσώπους στον Π.Φ.Σ.

Η ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων – για την οριστικοποίηση των πινάκων των συμμετεχόντων και την κατάρτιση των ψηφοδελτίων -θα γίνει με συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 13 Νοεμβρίου 2013.

Τα μέλη με δικαίωμα ψήφου θα ενημερωθούν με επιστολή   για την ώρα της καταληκτικής Γ.Σ.   15 ημέρες πριν   την ημερομηνία των εκλογών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

           Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γραμματέας

    Βάμβουκας  Αναστάσιος                              Κατσαράκης  Εμμανουήλ