Αναστολή εφαρμογής της καταχώρησης χειρόγραφων συνταγών για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ