Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για την ηλεκτρονική υποβολή των δαπανών για το υγειονομικό υλικό

ΙΝΣΟΥΛΙΝΕΣ
2o Σεμινάριο: “ΙΝΣΟΥΛΙΝΕΣ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ”
21 Φεβρουαρίου, 2017
ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΠΥ – ΟΔΗΓΙΕΣ
24 Φεβρουαρίου, 2017
ΙΝΣΟΥΛΙΝΕΣ
2o Σεμινάριο: “ΙΝΣΟΥΛΙΝΕΣ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ”
21 Φεβρουαρίου, 2017
ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΠΥ – ΟΔΗΓΙΕΣ
24 Φεβρουαρίου, 2017
Εμφάνιση όλων

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για την ηλεκτρονική υποβολή των δαπανών για το υγειονομικό υλικό

 

                                                                                                                     Μαρούσι 23/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Σχετικά με τη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δαπανών για την αποζημίωση Υγειονομικού Υλικού, θεραπευτικών μέσων, σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής, μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (eΔΑΠΥ Παροχών), η διοίκηση του Οργανισμού διευκρινίζει:

  Η ηλεκτρονική υποβολή των δαπανών κάθε μήνα (καθώς και η αποστολή του φυσικού αρχείου γίνεται μέχρι την 20η του επόμενου (μήνα). Ειδικά για την υποβολή του μηνός Ιανουαρίου 2017, η προθεσμία παρατείνεται έως και την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017.

      Η παράταση προθεσμίας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στο ηλεκτρονικό σύστημα που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή. Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήματος προτάθηκαν από κοινή Ομάδα Εργασίας του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό.

  Μη προβλέψιμες καταστάσεις που αναπόφευκτα προκύπτουν σε κάθε νέα διαδικασία αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ενσωματώνοντας καθημερινά βελτιώσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα.

       Σημειώνεται ότι η νέα προθεσμία αφορά το σύνολο των Παρόχων για τα εξής υλικά: Επιθέματα, Υλικά για μεσογειακή αναιμία, Οστομικά Υλικά, Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη, Υλικά Τραχειοστομίας, Συσκευές σίτισης, Καθετήρες – ουροσυλλέκτες, Συσκευές έγχυσης φαρμάκων, Λοιπά αναλώσιμα και υλικά, Ακουστικά Βαρηκοΐας, Ορθοπεδικά Είδη, Αναπνευστικές συσκευές, Συσκευές Οξυγονοθεραπείας καθώς και Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής.

        Σε κάθε περίπτωση η παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής δεν επηρεάζει τη διαδικασία και το χρόνο πληρωμής των παρόχων.