ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ Φ.Σ.Ρεθύμνου
22 Σεπτεμβρίου, 2017
ΠΦΣ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
23 Οκτωβρίου, 2017
Εμφάνιση όλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ eΔΑΠΥ 01/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι , στο πλαίσιο επιβεβλημένων εργασιών αναβάθμισης λογισμικού, οι οποίες προκύπτουν από την ενεργοποίηση εγκεκριμένων κωδικών ΕΑΝ βάσει του Ν.4486/7.08.2017, δεν δύναται προσωρινά να καταχωρηθούν εκτελέσεις γνωματεύσεων στο eΔΑΠΥ Παροχών από 1/10/2017.   Για τις γνωματεύσεις που θα εκτελεστούν μέχρι την επανενεργοποίηση του συστήματος, θα συμπληρώνονται: 
 
α)στο εμπρός κενό μέρος της ηλεκτρονικής ιατρικής γνωμάτευσηςόταν ο παραλαβών προσέρχεται στην έδρα του παρόχου , «Παρελήφθησαν την ΗΗ/ΜΜ/ΥΥΥ – Ο Παραλαβών (Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)» από τον παραλαβόντα.
 
β) στις περιπτώσεις αποστολής με ταχυμεταφορά, ο παραλαβών υπογράφει σε χειρόγραφη εκτέλεση, η οποία θα επιστρέφεται στο πάροχο, για να επισυνάπτεται στην εκτέλεση στο eΔΑΠΥ Παροχών, αντίγραφο της οποίας θα διατηρεί ο ασφαλισμένος στο βιβλιάριο του. Στη περίπτωση, που δεν παραλαμβάνει ο ασφαλισμένος, αλλά άλλο πρόσωπο, συμπληρώνεται και το ειδικό έντυπο στοιχείων.
 
γ) Υπογραφή και σφραγίδα του παρόχου.   Με την επανενεργοποίηση του συστήματος, οι εκτελεσμένες γνωματεύσεις, θα πρέπει να καταχωρηθούν στο eΔΑΠΥ Παροχών και να υποβληθούν, με τη γνωστή υφιστάμενη διαδικασία.   Επισημαίνεται ότι, η εφαρμογή έκδοσης Γνωμάτευσης Παροχών ΕΚΠΥ  συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, αλλά στο εξής, αυτόματα, δε θα επιτρέπεται να επαναληφθεί η έκδοση επόμενης γνωμάτευσης, παρά μόνο πέντε (5) ημέρες πριν ολοκληρωθεί το διάστημα, που καλύπτεται από την προηγούμενη γνωμάτευση (Ημερομηνία Διάρκειας Ισχύος Από – Έως). Δεν θα επιτρέπεται η έκδοση γνωμάτευσης με Ημερομηνία Διάρκειας Ισχύος Από, προγενέστερη της ημερομηνίας ιατρικής εξέτασης (επίσκεψης). Επίσης, στο κάτω μέρος κάθε γνωμάτευσης αναγράφεται το διάστημα, στο οποίο αυτή δύναται να εκτελεστεί.
  Αντίστοιχη ενημέρωση λαμβάνετε, με μήνυμα στην οθόνη, τόσο κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής έκδοσης, όσο και της εκτέλεσης γνωμάτευσης.    
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ