Αρθρογραφία
29 Οκτωβρίου, 2011
(Π.Δ. 121/2008) Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων
29 Οκτωβρίου, 2011
Αρθρογραφία
29 Οκτωβρίου, 2011
(Π.Δ. 121/2008) Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων
29 Οκτωβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

(Π.Δ. 148) Κώδικας κανονιστικών διατάξεων τις εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΟΥΣΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Χορήγηση ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων

1. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Β΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄103) χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία ΙΙΙ ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν την ουσία αιθυλομορφίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 300 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία, και όταν η ουσία αυτή είναι αναμειγμένη με άλλες δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο και από τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός της, με απλά μέσα, σε καθαρή κατάσταση. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται (Κατηγορία ΒΣ) χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που υπάγονται στην Κατηγορία ΒΣ κυκλοφορούν ύστερα από άδεια του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών.

2. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Γ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία ΙΙΙ ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών.

Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες:

α) Υδροκωδόνη (Διϋδροκωδεϊνόνη) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 50 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία.

β) Φολκωδίνη (Φολκωδεΐνη) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 150 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία και όταν οι ουσίες αυτές είναι αναμειγμένες με άλλες δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο και από τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός με απλά μέσα σε καθαρή κατάσταση.

γ) Διφαινοξυλάτη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 2,5 χιλιοστόγραμμα και πάντα σε συνδυασμό με θειική ατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μικρόγραμμα, ανά δόση.

δ) Διφαινοξίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 0,5 χιλιοστόγραμμα και πάντα σε συνδυασμό με θειική ατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μικρόγραμμα ανά δόση.

ε) Κωδεΐνη ανεξαρτήτως της συνολικής ποσότητας ανά συνταγή.

Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται (Κατηγορία ΓΣ) χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄ και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.

3. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.

4. Στην εξωτερική συσκευασία των ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:

α) Του πίνακα Β΄ με κόκκινα γράμματα «Β, χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών».

β) Των εξαιρέσεων του πίνακα Β΄ με πράσινα γράμματα «ΒΣ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006».

γ) Του πίνακα Γ΄ με κόκκινα γράμματα «Γ, χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών».

δ) Των εξαιρέσεων του πίνακα Γ΄ με πράσινα γράμματα «ΓΣ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006».

ε) Του πίνακα Δ΄ με πράσινα γράμματα «Δ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006».

5. Η μέγιστη ημερήσια δόση για τις κατωτέρω ουσίες είναι:

ΚΩΔΕΪΝΗΣ φωσφ. σκόνη ………………………………………. 300 ΜG

ΚΩΔEΪΝΗΣ φωσφ. δισκία 20 ΜG ……………………… 15

KΟΚΑΪΝΗΣ υδροχλ. σκόνη …………………………………… 30 ΜG

MOΡΦΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη …………………………………… 50 ΜG

MOΡΦΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγγες 15 M G …………… 3

MORFICONTIN δισκία 30 ΜG ……………………………… 2

OΠΙΟΥ σκόνη ……………………………………………………………….. 500 ΜG

OΠΙΟΥ βάμμα απλό ………………………………………………….. 5 ΜL

ΟΠΙΟΥ βάμμα καμφορούχο …………………………………. 100 ΜL

OΠΙΟΥ βάμμα κροκούχο (Λαύδανο) ……………….. 5 ΜL

OΠΙΟΥ εκχύλισμα ………………………………………………………. 250 MG

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη ………………………………….. 250 ΜG

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. δισκία 50 ΜG …………………. 5

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ. 100 ΜG ……………….. 3

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ. 50 ΜG ………………….. 5

ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗΣ υδρ. σκόνη …………. 260 ΜG

ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΟΝΗΣ (υδροκωδόνης)

σκόνη ……………………………………………………………………………….. 60 ΜG

ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗΣ τρυγικής σκόνη ……………….. 240 ΜG

ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗΣ σκόνη ……………………………………… 20 ΜG

ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗΣ σκόνη ……………………………… 60 ΜG

ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗΣ σκόνη ………………………………………….. 450 ΜG

MOΡΦΙΝΗ per os χορηγούμενη …………………………. 200 ΜG

MOΡΦΙΝΗ χορηγούμενη σε ενδοφλέβια

και επισκληρίδια αναλγησία ………………………………. 120 ΜG

DUROGESIC (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική

χορήγηση) τα 300 μg/hr.

Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα DUROGESIC μπορεί με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για ένα (1) μήνα.

6. Ιατρός που χορηγεί ιδιοσκευάσματα, τα οποία περιέχουν τις ουσίες δεξτροπροποξυφαίνη, μεθυλοφαινιδάτη και πενταζοκίνη, μπορεί, με δική του ευθύνη, να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα για θεραπεία πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση καρκινοπαθούς και μόνο ύστερα από σχετική άδεια της διεύθυνσης ή τμήματος υγιεινής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μπορεί ο ιατρός να χορηγεί ειδική συνταγή ναρκωτικών στην οποία να γράφει ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών. Η άδεια αυτή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ισχύει μέχρι ένα (1) μήνα.

Ειδικά για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν την ουσία μεθυλοφαινιδάτη, ο ιατρός μπορεί να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών χωρίς να απαιτείται η παραπάνω άδεια.

7. α) Η ειδική συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη και θεωρημένη από τη διεύθυνση ή τμήμα υγιεινής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, φέρει στο άνω δεξιό μέρος διπλή κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «ειδική συνταγή ναρκωτικών», αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει τη συνταγή. Κάθε χορηγούμενη συνταγή πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιατρό. Επίσης υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στο στέλεχος.

β) Η συνταγή του παρόντος άρθρου (απλή συνταγή ναρκωτικών) είναι διπλότυπη, θεωρείται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 3459/2006, φέρει στο άνω δεξιό μέρος μια κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «συνταγή του ν. 3459/2006» και φέρει όλα τα στοιχεία της ειδικής συνταγής ναρκωτικών.

γ) Η συνταγή του ν. 3459/2006 των ιατρών του Ι.Κ.Α. είναι θεωρημένη από την αρμόδια υγειονομική ή φαρμακευτική υπηρεσία του Ι.Κ.Α.

δ) Η συνταγή ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του νοσηλευόμενου ζώου και το είδος του ζώου.

ε) Οι ιατροί οφείλουν να φροντίσουν για τον εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες διπλότυπες συνταγές ναρκωτικών, σε δέσμες (μπλοκ) σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα:

Ονοματεπώνυμο ιατρού:

Ειδικότητα:

Διεύθυνση− τηλέφωνο:

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ονοματ/μο Ασθενούς ………………………………………………………………….

Αρ. Ταυτότητας ……………………………………………………………………………….

ή Α.Μ. Ασφ. Φορέα …………………………………………………………………………

Διεύθυνση ……………………………………………………………..………………………………

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ………………………………………………………………………………………….

Ημερομηνία ………………………………

Ο ΙΑΤΡΟΣ

(Υπογραφή –Σφραγίδα)

Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

(Υπογραφή – Σφραγίδα) (Υπογραφή – Αριθμ. Ταυτ.)

Ονοματεπώνυμο ιατρού:

Ειδικότητα:

Διεύθυνση− τηλέφωνο:

ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ν. 3459/2006

Ονοματ/μο Ασθενούς ………………………………………………………………….

Αρ. Ταυτότητας ……………………………………………………………………………….

ή Α.Μ. Ασφ. Φορέα …………………………………………………………………………

Διεύθυνση ……………………………………………………………..………………………………

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ………………………………………………………………………………………….

Ημερομηνία ………………………………

Ο ΙΑΤΡΟΣ

(Υπογραφή –Σφραγίδα)

Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

(Υπογραφή – Σφραγίδα) (Υπογραφή – Αριθμ. Ταυτ.)

8. Τα κατωτέρω ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα υπάγονται στο άρθρο 1 του ν. 3459/2006 και στον αντίστοιχο

πίνακα.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ACTIQ FENTANYL Γ 2416/2001

ADALGUR MEPROBAMATE Δ 6543/1988

ADUMBRAN OXAZEPAM Δ 6543/1988

ALBIUM LORAZEPAM Δ 6543/1988

ALEXOFEN DEXTROMETHORPHAN Δ 5105/1994

ALGAPHAN DEXTROPROPOXYPHENE Γ 6543/1988

ALGORIL CODEINE ΓΣ 5105/1994

ALPRAZOLAM/GENERICS ALPRAZOLAM Δ 5587/1998

8457/2005

AMOTRIL CAMAZEPAM Δ 6543/1988

AMPLIUM LORAZEPAM Δ 6543/1988

ANCONEVRON BROMAZEPAM Δ 155737/2006

ANTANAX ALPRAZOLAM Δ 1456/2000

ANTISEDAN ATIPAMEZOLE Γ 4938/2000

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ANXOFERM DEXTROPROPOXYPHENE Γ 6543/1988

APOLLONSET DIAZEPAM Δ 6543/1988

ARIPAX LORAZEPAM Δ 6543/1988

ATARVITON DIAZEPAM Δ 6543/1988

ATIPAM LORAZEPAM Δ 2132/2001

AUDILEX CLORAZEPATE Δ 10941/1989

AUDIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988

AXEEN PROXIBARBAL Δ 8385/1992

BARBITAN PHENOBARBITAL Δ 8385/1992

BERUXAN DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

BIOTHORAX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

BORDON OXAZEPAM Δ 6543/1988

BORTALIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988

BROVICH DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

CALMOVIX CODEINE ΓΣ 6543/1988

CAPRIVIX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

CARDIAZOL−DICODID HYDROCODONE ΓΣ 6543/1988

CECIL LORAZEPAM Δ 1456/2000

CECOFINE DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

CENTRAC PRAZEPAM Δ 6543/1988

CETALGIN CODEINE ΓΣ 6543/1988

CHROVIX CODEINE ΓΣ 6543/1988

CICLETAN LORAZEPAM Δ 4711/2001

CO DEPON CODEINE ΓΣ 5189/1998

CODEFAR CODEINE ΓΣ 6543/1988

CODEVIX CODEINE ΓΣ 6543/1988

CODEX R DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

CODIPRONT CODEINE ΓΣ 6543/1988

CODIPRONT N CODEINE ΓΣ 132571996

CODIS CODEINE ΓΣ 5587/1998

CONCERTA METHYLPHENIDATE Γ 32161/2004

CONTRAVIX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

CORITUSSAL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

CUOROSAN PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

DALMADORM FLURAZEPAM Δ 6543/1988

DELAVIRAL ZIPEPROL Γ 1066/1991

DEMETONEVRIN PRAZEPAM Δ 6543/1988

DEMETOVIX ZIPEPROL Γ 1066/1991

DEPOCALM DIAZEPAM Δ 6543/1988

DEPON PLUS CODEINE ΓΣ 11420/1990

DEVIXIL ZIPEPROL Γ 1066/1991

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

DEXDOMITOR DEXMEDETOMIDINE Γ 45881/2004

DICOVIX [solution−sirop] HYDROCODONE ΓΣ 6543/1988

DICOVIX [tablets] HYDROCODONE Γ 6543/1988

DIPHENAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

DISTEDON DIAZEPAM Δ 6543/1988

DOLCONTIN DIHYDROCODEINE Γ 10941/1989

DOLETHAL/VETOQUINOL PENTOBARBITAL Δ 8329/1998

DOLOXENE DEXTROPROPOXYPHENE Γ 6543/1988

DOMITOR MEDETOMIDINE Γ 4938/2000

DONNATAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

DORM LORAZEPAM Δ 6543/1988

DORMICUM MIDAZOLAM Δ 2502/1991

DORMIXAL MIDAZOLAM Δ 74186/2004

DORMYL QUAZEPAM Δ 1138/1992

DOVAVIXIN ZIPEPROL Γ 1066/1991

DOWER OPIUM Β 6543/1988

DUO EXTOLEN ZIPEPROL Γ 2502/1991

DUROGESIC FENTANYL Γ 2373/1995

EPANUTIN PHENOBARBITONE PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

EQUANIL MEPROBAMATE Δ 6543/1988

EQUANITRATE MEPROBAMATE Δ 6543/1988

ESALISAN LORAZEPAM Δ 6543/1988

ESILGAN ESTAZOLAM Δ 6543/1988

EUHYPNOS TEMAZEPAM Δ 6543/1988

EVAGELIN BROMAZEPAM Δ 6543/1988

EXTOLEN ZIPEPROL Γ 1066/1991

FARGENOR CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988

FENTAMORF SUFENTANIL Γ 10827/1991

FENTANYL FENTANYL Γ 6543/1988

FENTANYL/ASTRAPIN FENTANYL Γ 4711/2001

FENTANYL/B.BRAUN FENTANYL Γ 1456/2000

FENTANYL/HAMELIN FENTANYL Γ /4711/2001

FORTAL PENTAZOCINE Γ 10941/1989

FRISIUM CLOBAZAM Δ 6543/1988

GARDENAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

GNOSTORID COMPOSE OXAZEPAM Δ 6543/1988

HALCION TRIAZOLAM Δ 6543/1988

HIPNOSEDON FLUNITRAZEPAM Δ 6543/1988

HUSTENOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

IBROVEK NITRAZEPAM Δ 6543/1988

ILMAN FLUNITRAZEPAM Δ 6543/1988

*01001911008070048*

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ILOBION DIAZEPAM Δ 6543/1988

IMALGENE KETAMINE Γ 8329/1998

IMOVANE ZOPICLONE Δ 155737/2006

IPECOFRIN DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

IPECOSER−C DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

IPERTOUX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

ISOPTIN−S PENTOBARBITAL Δ 6543/1988

ISPNAL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

JACTUSS ZIPEPROL Γ 1066/1991

JAKINTHOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

JANUAR OXAZEPAM Δ 6543/1988

KETALAR KETAMINE Γ 1138/1992

KETASET KETAMINE Γ 8329/1998

KLARIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988

KLEVAVIX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

LAXIVAL DIPHENOXYLATE ΓΣ 6543/1988

LENDORMIN BROTIZOLAM Δ 10941/1989

LEXIR PENTAZOCINE Γ 6543/1988

LEXOTANIL BROMAZEPAM Δ 6543/1988

LIBRAX CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988

LIBRIUM CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988

LIBRONIL−R BROMAZEPAM Δ 6543/1988

LIMBITROL CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988

LINEA AMFEPRAMONE Δ 6543/1988

LOMAX NORDAZEPAM Δ 1066/1991

LOMOTIL DIPHENOXYLATE ΓΣ 6543/1988

LONALGAL CODEINE ΓΣ 6543/1988

LONARID CODEINE/PARECETAMOL ΓΣ 6790/2005

LONARID−N CODEINE ΓΣ 6543/1988

LORAMET LORMETAZEPAM Δ 6543/1988

LUMIDROPS PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

LUMINAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

LUMINALETTEN PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

MALIASIN PHENOBARBITAL/PROPYLHEXEDRINE Δ 6543/1988

MEDAMOL CODEINE ΓΣ 6543/1988

MEDIALGIN CODEINE ΓΣ 6543/1988

MEPIZIN OXAZEPAM Δ 6543/1988

METATOP LORMETAZEPAM Δ 73391/2002

METHYLPHENIDATE/RUBIO METHYLPHENIDATE Γ 36702/2004

MODIODAL MODAFINIL Δ 4643/1998

MODIUM LORAZEPAM Δ 6543/1988

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

MOGADON NITRAZEPAM Δ 6543/1988

MONGOL MORPHINE Β 2373/1995

MORFICONTIN MORPHINE Β 6543/1988

MORPHINE MORPHINE Β 6543/1988

MORPHINE SULPHATE/NAPP LABOR. MORPHINE Β 4584/1995

MOZEPAM DIAZEPAM Δ 6543/1988

MXL MORPHINE Β 5189/1998

MYOLASTAN TETRAZEPAM Δ 14285/1993

NARKETAN KETAMINE Γ 4586/2001

NATISEDINE PHENOBARBITAL Δ 10941/1989

NEMBUTAL PENTOBARBITAL Δ 6543/1988

NEO−BRONCHOTON CODEINE ΓΣ 6543/1988

NEO−GNOSTORID CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988

NEO−NIFALIUM FLUNITRAZEPAM Δ 13257/1996

NEO−ZITEXOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

NEVROGAMMA LORAZEPAM Δ 6543/1988

NIFALIN LORAZEPAM Δ 6543/1988

NILIUM FLUNITRAZEPAM Δ 6543/1988

NIVALEN DIAZEPAM Δ 6543/1988

NOAN−GAP LORAZEPAM Δ 6543/1988

NOBRIUM MEDAZEPAM Δ 6543/1988

NOCTAMID LORMETAZEPAM Δ 6543/1988

NORMISON TEMAZEPAM Δ 6543/1988

NOTORIUM BROMAZEPAM Δ 6543/1988

NOVALUMINE PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

NOVHEPAR LORAZEPAM Δ 6543/1988

NOVIXAL−PHYLLIS DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

NUBAIN NALBUPHINE Γ 850/1994

OASIL CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988

ORAMORPH MORPHINE Β 5105/1994

ORLAAM ALPHACETYLMETHADOL Β 5657/1999

OXYCONTIN OXYCODONE Γ 32162/2004

PARANOGIL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

PASCALIUM BROMAZEPAM Δ 6543/1988

PEBAROL PHENOBARBITAL Δ 10941/1989

PEMOLINE PEMOLINE Δ 11/1993

PENTOTHAL THIOPENTAL Δ 1138/1992

PERPHYLLON PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

PETHIDINE PETHIDINE Β 10941/1989

PRAOL MEPROBAMATE Δ 6543/1988

PRO ALUSIN−L CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

PRONEURIT LORAZEPAM Δ 6543/1988

RAPIFEN ALFENTANIL Γ 6543/1988

REASEC DIPHENOXYLATE ΓΣ 6543/1988

REBAMATE MEPROBAMATE Δ 65431988

RELIADOL MORPHINE Β 3746/1999

REPOSIUM TEMAZEPAM Δ 6543/1988

REVAL DIAZEPAM Δ 6543/1988

RITALIN METHYLPHENIDATE Γ 6543/1988

RIVOTRIL CLONAZEPAM Δ 6543/1988

ROMIDON DEXTROPROPOXYPHENE Γ 6543/1988

SATURNIL ALPRAZOLAM Δ 14285/1993

SEBOR LORAZEPAM Δ 6543/1988

SEDANITRAT PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

SEDAPERSANTIN PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

SEDINOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

SEDOCARDON PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

SENDIVET ROMIFIDINE Γ 4938/2000

SENODIN CODEINE ΓΣ 6543/1988

SEREPAX OXAZEPAM Δ 6543/1988

SIVAL CODEINE ΓΣ 6543/1988

SIVAL−B CODEINE ΓΣ 11420/1990

SIVALET CODEINE ΓΣ 6543/1988

SOFTRAMAL CLORAZEPATE Δ 6543/1988

SONATA ZALEPLON Δ 155737/2006

SOUSIBIM ZIPEPROL Γ 1066/1991

SPASMO−CIBALGIN ALLOBARBITAL Δ 6543/1988

SPASMO−CIBALGIN COMPOSITUM ALLOBARBITAL/CODEINE ΓΣ 6543/1988

STADOL NS BUTORPHANOL Γ 4643/1998

STEDON DIAZEPAM Δ 6543/1988

STEDONILL FLUNITRAZEPAM Δ 850/1994

STESOLID DIAZEPAM Δ 155737/2006

STETHOVICH DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

STILNOX ZOLPIDEM Δ 1725/2001

STRATIUM MEDAZEPAM Δ 6543/1988

SUBUTEX BUPRENORPHINE Δ 3183/2000

TAVOR LORAZEPAM Δ 6543/1988

TEDRAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

TEMGESIC BUPRENORPHINE Δ 6543/1988

TERONAC MAZINDOL Δ 6543/1988

THALAMONAL FENTANYL Γ 6543/1988

THEOPHYLLINE SEDATIVE PHENOBARBITAL Δ 6543/1988

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

THIOPENTAL/GAP THIOPENTAL Δ 4643/1998

TITUS LORAZEPAM Δ 6543/1988

TONIREM TEMAZEPAM Δ 6543/1988

TORFIN−H DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

TORYL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

TORYLET DEXTROMETHORPHAN Δ 65431988

TRADOLINT TRAMADOL Γ 8330/1998

TRANKILIUM LORAZEPAM Δ 6543/1988

TRANQUOBUSCOPAN OXAZEPAM Δ 6543/1988

TRANXENE CLORAZEPATE Δ 65431988

TREUPEL−N CODEINE ΓΣ 6543/1988

TUFFINOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

TUSSIDRIN CODEINE ΓΣ 6543/1988

ULTIVA REMIFENTANIL Γ 4643/1998

UNAKALM KETAZOLAM Δ 6543/1988

VALIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988

VAPOSYRUP DEXTROMETHORPHAN Δ 155737/2006

VICHOGAMMA DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

VICHOLEX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988

VICHOLINE DEXTROMETHORPHAN Δ 14285/1993

VULBEGAL FLUNITRAZEPAM Δ 6543/1988

XANAX ALPRAZOLAM Δ 6543/1988

ZALEPLON/WYETH ZALEPLON Δ 155737/2006

ZIDERON DEXTROPROPOXYPHENE Γ 10941/1989

ZOLETIL ZOLAZEPAM Δ 8329/1998

ZOLPIDEM/BIOCHEMIE ZOLPIDEM Δ 22196/2002

ZOLPIDEM/GENTHON ZOLPIDEM Δ 22196/2002

ZOLPIDEM/ NOVΕXAL ZOLPIDEM Δ 6785/2005

ZOLPIDEM/SANDOZ ZOLPIDEM Δ 131508/2005

ZYVORALIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988

9. Στη συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄ οι ασθένειες αναφέρονται μόνο με τους αντίστοιχους κωδικούς

αριθμούς όπως παρακάτω:

κωδικός 303 αντί αλκοολισμός

κωδικός 301 αντί διαταραχές προσωπικότητας

κωδικός 307 αντί διαταραχές ύπνου

κωδικός 345 αντί επιληψία

κωδικός 300 αντί νευρώσεις – ψυχονευρώσεις – ψυχοσωματικές διαταραχές

κωδικός 306 αντί παιδικής ηλικίας μονοσυμπτωματικές αντιδράσεις

κωδικός 313 αντί παιδικής ηλικίας νευρώσεις

κωδικός 319 αντί παιδικής ηλικίας νοητικές ανεπάρκειεςκωδικός 299 αντί παιδικής ηλικίας ψυχώσεις

κωδικός 297 αντί παράνοια και παρανοειδείς καταστάσεις

κωδικός 304 αντί τοξικομανίες και άλλες διαταραχές χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών

κωδικός 310 αντί υποκειμενικό σύνδρομο κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων

κωδικός 292 αντί φαρμακευτικές ψυχώσεις

κωδικός 294 αντί ψυχώσεις οργανικές, χρόνιες καταστάσεις (οργανικά ψυχοσύνδρομα)

κωδικός 293 αντί ψυχώσεις οργανικές επεισοδιακού χαρακτήρα (συμπτωματικές, λοιμώδους ή άλλης

αιτιολογίας)

κωδικός 298 αντί ψύχωση αντιδραστική (ψυχογενείς ψυχώσεις)

κωδικός 296 αντί ψύχωση μανιοκαταθλιπτική

κωδικός 295 αντί ψύχωση σχιζοφρενικής ομάδας.

10. Τα κατωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα στις παραπλεύρως αναφερόμενες μορφές χορηγούνται με

απλή ιατρική συνταγή που φυλάσσεται επί διετία.

− ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΟΡΦΗ−ΠΕΡ/ΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

CODIRPONT Σιρόπι (ΙΙ.ΙΙ+3.685)

ΜG/5ML FL X 90 ML

DEPON PLUS Ελιξήριο (120 + 10)

ΜG/5ML FL X 100 ML

LONARID−N Yπόθετα ΒΤ Χ 6

LONARID−N Δισκία ΒΤ Χ 10

NEO−BROCHOTON Σιρόπι (20+10+5)

ΜG/5ML FL X 130 ML

SIVAL−B Σιρόπι (7,5+5,0)

MG/5ML FL X 120 ML

LONALGAL Υπόθετα (1000+30)

ΜG/SUPP BT X 6

MEDAMOL Υπόθετα (400+20)

ΜG/SUP BT X 6

MEDAMOL Δισκία (500+10)

ΜG/TAB BT X 20

MEDIALGIN Δισκία (500+10)

ΜG/TAB BT X 20

TREUPEL−N Δισκία ΒΤ Χ 10

TREUPEL−N Υπόθετα ΒΤ Χ 5

SENODIN Σιρόπι FL X 60ML

11. Η συνταγογράφηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος CONCERTA που περιέχει την ουσία METHYLPHENIDATE γίνεται από παιδοψυχιάτρους, νευρολόγους και ψυχιάτρους. Επίσης μπορεί να γίνεται από παιδονευρολογικά τμήματα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

12. Η συνταγογράφηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ΜΕΤΗΥLPHENIDΑΤΕ/RUBIΟ που περιέχει την ουσία ΜΕΤΗΥLPHENIDΑΤΕ γίνεται από παιδοψυχιάτρους, νευρολόγους και ψυχιάτρους.