ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΦΣΧ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3 Ιανουαρίου, 2015
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΣΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ TOY KMEΣ
13 Ιανουαρίου, 2015
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΦΣΧ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3 Ιανουαρίου, 2015
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΣΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ TOY KMEΣ
13 Ιανουαρίου, 2015
Εμφάνιση όλων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 05/01/15 ΦΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                                                                                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 05/01/2015

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι έχουμε παραλάβει στο σύλλογο αρχείο πληρωμών (Οίκου ναύτη και ΤΑΠ-ΟΤΕ). Για να υλοποιήσει ο σύλλογος την πληρωμή θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες. Για το λόγο αυτό θα κάνουμε χρήση των ενημεροτήτων της νέας παραλαβής (συνταγών Δεκεμβρίου 2014). Παρακαλούμε να καταθέτετε τις ενημερότητες σε δύο αντίγραφα. Επίσης για να κάνουμε την πληρωμή θα πρέπει να κοπούν πιστωτικά τιμολόγια για την έκπτωση (rebate 3,5%) και να αποσταλούν μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις (τις οποίες είχατε υπογράψει) και τις νέες φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες στον ΕΟΠΥΥ.

Στο γραφείο του διανεμητικού έχουν αναρτηθεί ονομαστικοί πίνακες με τα ποσά, σύμφωνα με τα οποία πρέπει να κοπούν τα πιστωτικά τιμολόγια.

Επίσης έχουμε αναρτήσει αναλυτικές αλφαβητικές καταστάσεις με τα τιμολόγια που πληρώνεστε για ενημέρωση σας.

Τέλος για την κατάθεση συνταγών Δεκεμβρίου 2014 ισχύει ότι ίσχυε και τον προηγούμενο μήνα για τις συνταγές των ανασφάλιστων «Οι συνταγές ανασφαλίστων του Ν.4270/2014 πρέπει να υποβάλλονται από τους συμβεβλημένους φαρμακοποιούς κάθε μήνα (στις ίδιες ημέρες και στα ίδια σημεία υποβολής των ασφαλισμένων) με ξεχωριστό τιμολόγιο και είτε σε ξεχωριστή Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ) με εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων, στην οποία ήδη συμπεριλαμβάνονται τα εμβόλια, οι οροί και τα παράγωγα αίματος, εάν το μηχανογραφικό σύστημα το επιτρέπει.» (έγγραφο ΕΟΠΥΥ προς ΠΦΣ Αρ. Πρωτ.:ΓΒ4Γ/Π60/37/οικ.45126).

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι 15/01/2015 πρέπει να καταθέσουμε στη δ/νση δημόσια υγείας τα υπόλοιπα των ναρκωτικών.

                                       ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Φ.Σ.Η

 

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    

 

           ΤΣΙΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ               ΣΚΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ