ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ
23 Ιανουαρίου, 2013
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΟΠΥΥ
29 Ιανουαρίου, 2013
ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ
23 Ιανουαρίου, 2013
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΟΠΥΥ
29 Ιανουαρίου, 2013
Εμφάνιση όλων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ RΕΒΑΤΕ ΓΙΑ ΕΟΠΥΥ

Σύμφωνα με παλαιότερη εγκύκλιο πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο μετά την παραλαβή των σχετικών βεβαιώσεων για το rebate, οι οποίες επισυνάπτονται στο στέλεχος των πιστωτικών τιμολογίων και μένουν στα μπλόκ. “Το ποσό της έκπτωσης (rebate), όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, συμπεριλαμβάνει και τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατά συνέπεια, για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου, ο ΦΠΑ υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση, χρησιμοποιώντας τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/3.1.2011″

Τα πιστωτικά τιμολόγια κόβονται προς τον ΕΟΠΥΥ με την ένδειξη “Ποσό επιστροφής υπέρ Φ.Κ.Α. (Ν.3918/2-3-11)”,και αποστέλλονται στα γραφεία του συλλόγου όπως και εκείνα του ΟΠΑΔ.