ΥΥΚΑ: Διευκρινίσεις αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας των φαρμακείων

Μετατροπείς
15 Νοεμβρίου, 2011
ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
16 Νοεμβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

ΥΥΚΑ: Διευκρινίσεις αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας των φαρμακείων

Στο διαδίκτυο αναρτήθηκε εγκύκλιος του ΥΥΚΑ (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ 124531, 9.11.2011) στην οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας των φαρμακείων.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

1. Οι φαρμακοποιοί κάτοχοι άδειας λειτουργίας φαρμακείου δύνανται να υποβάλλουν δηλώσεις ένταξης στις εφημερίες (διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις) επιλέγοντας οποιαδήποτε μέρα, Δευτέρα ή Τετάρτη ή Σάββατο (ή Τρίτη ή Πέμπτη κατά περίπτωση) ή και όλες τις προαναφερόμενες μέρες μαζί.

2. Η ανωτέρω επιλογή για την ένταξη στις εφημερίες της παραγράφου 1, προφανώς και δεν απαλλάσσει το φαρμακοποιό από την υποχρέωση ένταξης στο πρόγραμμα εφημεριών που καθορίζουν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι.

3. Ο καθορισμός του ωραρίου Δευτέρα ή Τετάρτη ή Σάββατο (ή Τρίτη ή Πέμπτη κατά περίπτωση), γίνεται από τα αρμόδια όργανα και με την διαδικασία της παραγράφου 35 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄).

4. Ειδικά για το 2011 και μόνο, επειδή είναι η πρώτη εφαρμογή της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και έχουν προκύψει προβλήματα ως προς την ερμηνεία της, δίνεται παράταση για την υποβολή των δηλώσεων ένταξης των φαρμακοποιών στον τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο έως 30-11-2011 και ο τοπικός φαρμακευτικός σύλλογος έως 10-12-2011 να κάνει την υποβολή των πινάκων ένταξης των φαρμακοποιών στις οικείες Περιφέρειες.

5. Οι τοπικοί φαρμακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους με κάθε πρόσφορο μέσον και με ανάρτηση στις Ιστοσελίδες τους, τόσο της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(β)/ΓΠοικ.109282/7-10-2011 όσο και της παρούσας εγκυκλίου, καθώς και για την έναρξη της εφαρμογής του ωραρίου μετά την έγκριση των σχετικών πινάκων από την Περιφέρεια. Η έγκριση των πινάκων θα πρέπει να αναρτηθεί και στο διαδίκτυο.

6. Τέλος θέτουμε υπόψη σας, ότι οι φαρμακοποιοί που δεν τηρούν το ωράριο λειτουργίας των δηλώσεων ένταξής τους καθώς και αυτό των εφημεριών, υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4025/2-1-2011 (ΦΕΚ228Α΄).