Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕΔΙ μετά τη συνάντηση ΠΦΣ-ΕΟΠΥΥ
21 Σεπτεμβρίου, 2022
Eπιστολή Π.Φ.Σ προς τον Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη μη υποχρέωση εγγραφής των φαρμακείων στο Επιμελητήριο και την παράταση προθεσμίας εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ.
27 Σεπτεμβρίου, 2022
Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕΔΙ μετά τη συνάντηση ΠΦΣ-ΕΟΠΥΥ
21 Σεπτεμβρίου, 2022
Eπιστολή Π.Φ.Σ προς τον Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη μη υποχρέωση εγγραφής των φαρμακείων στο Επιμελητήριο και την παράταση προθεσμίας εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ.
27 Σεπτεμβρίου, 2022
Εμφάνιση όλων

Υποχρέωση εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 3961

 

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

          

Θέμα: «Υποχρέωση εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ.»

 

Με το παρόν σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71) εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών προσώπων (άρθρο 16, παρ. 1, περ. α-ια και ιε) και των ατομικών επιχειρήσεων (άρθρο 16, παρ. 1, περ. ιστ) εκμετάλλευσης φαρμακείου. Τα ανωτέρω προβλέπονται επίσης στην υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 52871/23.5.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α΄ 71) αναφορικά με: 1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 2) τις μεταβατικές διατάξεις 3) τα νέα Μητρώα» (ΑΔΑ 9ΕΒΔ46ΜΤΛΡ-ΞΧΓ).

Από την υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται μόνο όσες ατομικές επιχειρήσεις φαρμακείου έχουν δηλώσει ως μοναδικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στην ΑΑΔΕ το «Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών».

Συνεπώς, όσες ατομικές επιχειρήσεις φαρμακείου έχουν δηλώσει κι άλλους Κ.Α.Δ. πλην του ανωτέρω, καθώς και οι εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείου υποχρεούνται να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ..

Τέλος, σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 50 και της παρ. 4 του άρθρου 64 του ως άνω Νόμου, η εγγραφή των υπόχρεων πρέπει να έχει λάβει χώρα μέχρι την 30η.9.2022, καθώς από την 01η.10.2022 θα επιβάλλονται πρόστιμα για την παράλειψη αυτή.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στους λογιστές σας για περισσότερες λεπτομέρειες και παροχή σχετικών οδηγιών, όπως και για την εγγραφή του φαρμακείου σας στο Γ.Ε.ΜΗ., στην περίπτωση που δεν έχει λάβει χώρα μέχρι σήμερα, παρά τα ανωτέρω προβλεπόμενα. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ελέγξετε στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. και δη «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΕΜΗ» (https://www.businessportal.gr/Page/display_page/48) και κατόπιν «Αναζήτηση Δημόσιων Στοιχείων Επιχείρησης (Δημοσιότητα ΓΕΜΗ) (https://www.businessregistry.gr/publicity/index), κάνοντας αναζήτηση μέσω του ΑΦΜ της επιχειρήσεως / εταιρείας σας, αν είναι ήδη εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στη συνέχεια σε συνεργασία με τον λογιστή σας να προβείτε στην εγγραφή αυτής μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής στο https://www.businessportal.gr.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 

Εγκύκλιος Υπ. Ανάπτυξης