Καθορισμός διαδικασίας υποβολής συνταγών στις περιπτώσεις φαρμακείων που εκτελούν συνταγές κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων
23 Σεπτεμβρίου, 2012
Συνταγογράφηση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
23 Σεπτεμβρίου, 2012
Καθορισμός διαδικασίας υποβολής συνταγών στις περιπτώσεις φαρμακείων που εκτελούν συνταγές κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων
23 Σεπτεμβρίου, 2012
Συνταγογράφηση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
23 Σεπτεμβρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Σχετικά με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Σχετικά με την Ηλ. Συνταγογράφηση (εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών)