ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
16 Ιουνίου, 2012
Μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων
18 Ιουνίου, 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
16 Ιουνίου, 2012
Μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων
18 Ιουνίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Συνταγογράφηση στα ΚΑΠΗ

Εκτός από τη σφραγίδα του γιατρού (σφραγίδα Μονάδας Υγείας όταν ο

γιατρός διατίθεται από τον ΕΟΠΥΥ ή προσωπική σφραγίδα όταν ο γιατρός

διατίθεται από τον Δήμο) θα υπάρχει και σφραγίδα που θα αναγράφει το

ΚΑΠΗ και τον Δήμο από τον οποίο γίνεται η συνταγογράφηση.

Ο γιατρός θα συνταγογραφεί μόνο για χρόνια νοσήματα και συνεχιζόμενη

θεραπεία, κυρίως τρίμηνες συνταγές. Συνεπώς δεν θα αλλάζει αγωγή, δεν θα

προσθέτει φάρμακα και δεν θα αναθέτει τη συνταγογράφηση σε τρίτους.

Εδώ το έγγραφο.