Πληρωμή 95% μηνός Ιουνίου για φαρμακεία που δεν είχαν εξοφληθεί με την πρώτη πληρωμή της 10ης Αυγούστου για διάφορους λόγους

Ενημέρωση για την πορεία πληρωμής της προκαταβολής του 95% μηνός Ιουνίου
10 Αυγούστου, 2022
Νεότερη ενημέρωση για την πορεία πληρωμής της προκαταβολής του 95% μηνός Ιουνίου για τα φαρμακεία που δεν εξοφλήθηκαν και με τη 2η πληρωμή (διαφορές στα τιμολόγια, λανθασμένα τιμολόγια και άλλοι λόγοι)
16 Αυγούστου, 2022
Ενημέρωση για την πορεία πληρωμής της προκαταβολής του 95% μηνός Ιουνίου
10 Αυγούστου, 2022
Νεότερη ενημέρωση για την πορεία πληρωμής της προκαταβολής του 95% μηνός Ιουνίου για τα φαρμακεία που δεν εξοφλήθηκαν και με τη 2η πληρωμή (διαφορές στα τιμολόγια, λανθασμένα τιμολόγια και άλλοι λόγοι)
16 Αυγούστου, 2022
Εμφάνιση όλων

Πληρωμή 95% μηνός Ιουνίου για φαρμακεία που δεν είχαν εξοφληθεί με την πρώτη πληρωμή της 10ης Αυγούστου για διάφορους λόγους

Αθήνα 12 Αυγούστου 2022

Θα κατατεθούν αργά σήμερα ή αύριο το πρωί στους ατομικούς και διανεμητικούς λογαριασμούς τα χρήματα του 95% μηνός  Ιουνίου για τα φαρμακεία που δεν είχαν εξοφληθεί με την πρώτη πληρωμή της 10ης Αυγούστου για διαφόρους λόγους(πρόβλημα στην άντληση της ασφαλιστικής ενημερότητας, πολυιδιοκτησίες φαρμακείων, διαφορετική φόρμα τιμολογίου από αυτή που είχε ζητηθεί από την ΚΜΕΣ  κλπ).

Επίσης, ξεκίνησε  η εξόφληση φαρμακείων με εκχωρήσεις – παρακρατήσεις. Επίσης θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των φαρμακείων που έχουν εκχωρήσει την πληρωμή τους στην Τράπεζα Πειραιώς .

Παραμένει σε εκκρεμότητα ανεξόφλητος ένας μικρός  αριθμός  φαρμακείων με λάθη τιμολογίων από 70 ευρώ και άνω, και  υποβολές που εστάλησαν με ελλιπή συνοδευτικά έγγραφα (τιμολόγια , ΣΣΥ) . Η πληρωμή τους αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδος.

Σήμερα έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από όλες τις υπηρεσίες και τον ΠΦΣ για να γίνει η σημερινή εξόφληση, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω υπολειτουργίας των υπηρεσιών εξαιτίας του 15 Αύγουστου.

Εκ του ΠΦΣ