Νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ
23 Δεκεμβρίου, 2022
Ενημέρωση ΠΦΣ για διαδικασίες που αφορούν τα φαρμακεία στο τέλος του έτους
29 Δεκεμβρίου, 2022
Νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ
23 Δεκεμβρίου, 2022
Ενημέρωση ΠΦΣ για διαδικασίες που αφορούν τα φαρμακεία στο τέλος του έτους
29 Δεκεμβρίου, 2022
Εμφάνιση όλων

Οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ για τον τρόπο υποβολής των συνταγών ΕΟΠΥΥ λόγω του τακτικού ελέγχου