Συμπληρωματικές οδηγίες ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ σχετικά με την εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων με τις διαδικασίες του τακτικού ελέγχου
29 Ιουνίου, 2022
Έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την κατάθεση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων με την παραλαβή λογαριασμών Ιουνίου
29 Ιουνίου, 2022
Συμπληρωματικές οδηγίες ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ σχετικά με την εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων με τις διαδικασίες του τακτικού ελέγχου
29 Ιουνίου, 2022
Έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την κατάθεση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων με την παραλαβή λογαριασμών Ιουνίου
29 Ιουνίου, 2022
Εμφάνιση όλων

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προτείνουμε η τακτοποίηση και ο έλεγχος των συνταγών (σφραγίδες-υπογραφές) να γίνεται κατά τη διάρκεια του μήνα και ΌΧΙ κατά τη διαδικασία «κλεισίματος» του μήνα τις ημέρες κατάθεσης, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ (ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΣΡ) τοποθετούνται τα πρωτότυπα τιμολόγια και το ΣΣΥ σφραγισμένα και υπογεγραμμένα, τα οποία προορίζονται για αποστολή στο ΤΕΕΣ με ευθύνη των Φ.Σ. και ΔΙΛΟΦΑΡ.

Κατά την κατάθεση θα έχετε:

 • τρία πακέτα παραστατικών (Α+Β+Γ)

Α+Β για συνταγές φαρμάκων και Γ για συνταγές αναλωσίμων

 • ένα συνολικό πακέτο συνταγών φαρμάκων(που θα περιέχει ξεχωριστά:
 • Ηλεκτρονικά εκτελεσμένες συνταγές ασφαλισμένων και δικαιούχων του ν.4368/16(ανασφάλιστοι)
 • ένα φάκελο με αντίγραφο/α τιμολογίων ΕΟΠΥΥ φαρμάκων – εμβολίων -ΕΚΑΑ- Λιμενικού Σώματος – ραντεβού εμβολιασμών και συνοδευτικό σημείωμα υποβολής του ΚΜΕΣ
 • Συνταγές Ελληνικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
 • Συνταγές Ευρωπαίων Ασφαλισμένων
 • Συνταγές του προγράμματος χορήγησης ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία μέσω του ΕΟΠΥΥ
 • και από μηδέν (0) έως έξι (6) πακέτα χάρτινων φακέλων συνταγών αναλωσίμων σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΑΝΑΛΩΣΙΜΑΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Συνολικά θα πρέπει να έχετε:

 1. Ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό τιμολόγιο Φαρμάκων(ΜΑΖΙ συνταγές Ασφαλισμένων και Ανασφάλιστων) και 2 αντίγραφα.
 2. Ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό τιμολόγιο για τις συνταγές Ευρωπαίων Ασφαλισμένων και 2 αντίγραφα.
 3. Ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό τιμολόγιο για τις συνταγές του Λιμενικού Σώματος- Ακτοφυλακής και 2 αντίγραφα.
 4. Ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό τιμολόγιο για τις συνταγές των εμβολίων και 2 αντίγραφα.
 5. Ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό τιμολόγιο για ραντεβού εμβολιασμών και 2 αντίγραφα.
 6. Ένα πρωτότυπο τιμολόγιο Αναλωσίμων ανά κατηγορία και 1 αντίγραφο.
 7. Τέσσερα Συνοδευτικά Σημειώματα Υποβολής από το site ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ
 8. Δυο Συγκεντρωτικές καταστάσεις συνταγών ΦΥΚ του ΕΟΠΥΥ ( αν υπάρχουν) ΦΕΚ 487/Β/18-2-2020
 9. Δυο φορές το αποδεικτικό E-dapy ανά κατηγορία
 10. Δυο φορές τις πληροφορίες κυτίου από την ιστοσελίδα του  E-dapy ανά κατηγορία
 11. Το έντυπο δήλωση του Διανεμητικού ΔΥΟ(2) φορές ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ

ΕΚΔΙΔΕΤΕ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ link ΤΟΥ email

 1. Πρωτότυπα πιστωτικά τιμολόγια με ένα αντίγραφο και την βεβαίωση δυο φορές (περικοπές, claw back της υποκατηγορίας Μ2-αναπνευστικά).

1)ΦΑΚΕΛΟΣ με πρωτότυπα τιμολόγια και ΣΣΥ προς ΤΕΕΣ.

Α. Πακέτο:

Με ένα συνδετήρα συνάπτουμε:

1)Πρωτότυπο ηλεκτρονικό τιμολόγιο συνταγών (Ασφαλισμένων και ανασφάλιστων μαζί) προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με στοιχεία διεύθυνσης Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι 15123, Α.Φ.Μ. 997478553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

2)Πρωτότυπο ηλεκτρονικό τιμολόγιο για τις συνταγές των ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με στοιχεία διεύθυνσης Αποστόλου Παύλου 12,Μαρούσι 15123, Α.Φ.Μ. 997478553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

3)Πρωτότυπο τιμολόγιο συνταγών του Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με στοιχεία διεύθυνσης Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι 15123, Α.Φ.Μ. 997478553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και την ένδειξη «Φάρμακα Ασφαλισμένων ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

4) Πρωτότυπο τιμολόγιο ραντεβού εμβολιασμών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με στοιχεία διεύθυνσης Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι 15123, Α.Φ.Μ. 997478553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και την ένδειξη «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ»

5) Πρωτότυπο τιμολόγιο συνταγών εμβολίων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με στοιχεία διεύθυνσης Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι 15123, Α.Φ.Μ. 997478553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και την ένδειξη «ΕΜΒΟΛΙΑ Ε.Π.Ε.»

6) Πρωτότυπο πιστωτικό τιμολόγιο περικοπών (αν υπάρχουν)

 • Όλα τα τιμολόγια εκδίδονται στην τρέχουσα ημερομηνία λόγω my data.

7) Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (που το τυπώνετε από το site του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ) σφραγισμένο και υπογεγραμμένο (θα περιλαμβάνει και τα Φάρμακα Ασφαλισμένων ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα εμβόλια).

Β. Πακέτο:

Με ένα συνδετήρα συνάπτουμε:

1) Το έντυπο δήλωση του διανεμητικού ΔΥΟ φορές (ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΕΚΔΙΔΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ link ΤΟΥ email)

2) Αντίγραφο τιμολογίου συνταγών Ασφαλισμένων και ανασφάλιστων

3) Αντίγραφο τιμολογίου συνταγών Ευρωπαίων ασφαλισμένων

4) Αντίγραφο τιμολογίου για τις συνταγές του Λιμενικού Σώματος- Ακτοφυλακής

5) Αντίγραφο τιμολογίου για τις συνταγές των εμβολίων

6) Αντίγραφο τιμολογίου για διάθεση μέσων αυτοδιαγνωστικής COVID-19

7) Αντίγραφο τιμολογίου ραντεβού εμβολιασμών

8) Αντίγραφο πιστωτικού τιμολογίου περικοπών (αν υπάρχουν)

9) ΔΥΟ Συνοδευτικά Σημειώματα Υποβολής (που το τυπώνετε από το site του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ) σφραγισμένα και υπογεγραμμένα.

10) Συγκεντρωτική κατάσταση ΦΥΚ του ΕΟΠΥΥ (αν υπάρχει) ΦΕΚ 487/Β/18-2-2020

[Όλα τα παραπάνω (Α & Β ΠΑΚΕΤΟ) είναι εκτός των πλαστικών φακέλων με τις συνταγές]

Πακέτο Συνταγών Φαρμάκων

Το Τμήμα Ελέγχου & Επεξεργασίας Συνταγών συστήνει:

 «Λευκή Σακούλα ΕΟΠΥΥ»

➢ Στην 1η Σακούλα ΕΟΠΥΥ βάζουμε αντίγραφα τιμολογίων, ΣΣΥ, πρώτα οι μικρότερες υποβολές και 

Έξω από την 1η σακούλα ΕΟΠΥΥ γράφουμε :

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΣΣΥ, ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ / ΕΚΑΑ / ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

 • Την τοποθέτηση στον αρχικό πλαστικό φάκελο ΕΟΠΥΥ όλων μαζί των συνοδευτικών έγγραφων και ακολούθως στον ίδιο φάκελο, πρώτα τις μικρότερες Υποβολές σε όγκο συνταγών και τελευταίες τις Υποβολές οι οποίες περιέχουν περισσότερες εκτελεσμένες συνταγές.

➢ Οι συνταγές εντός της υποβολής είναι τοποθετημένες ανά ημέρα εκτέλεσης, πιασμένες με συνδετήρα αν είναι λίγες ή με λαστιχάκι αν είναι περισσότερες ανά ημέρα.

➢ Αποφύγετε τη χρήση συρραπτικών επί των συνταγών.

➢ Δεν συστήνεται η τοποθέτηση των συνταγών των Υποβολών ή των συνοδευτικών εγγράφων σε χάρτινους φακέλους εντός των πλαστικών φακέλων του ΕΟΠΥΥ. (Αν παρόλα αυτά, χρησιμοποιήσετε χάρτινους υποφακέλους, θα πρέπει να γράψετε απέξω από τους υποφακέλους τι αφορούν.

Σαν ΦΣΡ συστήνουμε τη χρήση χάρτινων υποφακέλων προκειμένου να διαπιστώνονται πιο εύκολα τυχόν παραλείψεις από τον φαρμακοποιό.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω πακέτα – φακέλους

 • Πακέτο με τις συνταγές που αφορούν ασφαλισμένους και δικαιούχους του ν.4368/16 και έχουν εκτελεστεί ηλεκτρονικά.
 • Φάκελος με αντίγραφα όλων των τιμολογίων (πακέτου Β) και συνοδευτικού σημειώματος υποβολής του ΚΜΕΣ.
 • Φάκελος με τις εκτελέσεις συνταγών που αφορούν Ευρωπαίους Ασφαλισμένους.
 • Φάκελος με τις εκτελέσεις συνταγών Εμβολίων.
 • Φάκελος με τις εκτελέσεις συνταγών του Λιμενικού Σώματος- Ακτοφυλακής.
 • Φάκελος με συνταγές ΦΥΚ του ΕΟΠΥΥ(ΦΕΚ 487/Β/18-2-2020).

1) Βάζουμε τις συνταγές που έχουν εκτελεστεί ηλεκτρονικά των ασφαλισμένων και ανασφάλιστων (δικαιούχοι του ν.4368/16) στις σακούλες-φακέλους του ΕΟΠΥΥ διαχωρισμένες σε πακέτα ανά ημερομηνία εκτέλεσης. Συστήνεται η σειρά τοποθέτησης των εντύπων των συνταγών να γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: να προηγείται για κάθε συνταγή το έντυπο της εκτέλεσης της συνταγής, να ακολουθεί το έντυπο έκδοσης της συνταγής στην περίπτωση που αποτελεί διαφορετικό έντυπο από την  εκτέλεση, και στην συνέχεια να ακολουθούν οι τυχόν γνωματεύσεις και λοιπά συνοδευτικά έντυπα κάθε συνταγής. Το έντυπο – ετικέτα φακέλου συνταγών – που εξάγεται από το πρόγραμμα της ΚΜΕΣ θα το επικολλάμε σε κάθε πλαστικό φάκελο με συνταγές. Εάν έχετε πολλούς φακέλους μην ξεχνάτε να τους αριθμείτε. (Παράδειγμα αρίθμησης: Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει 4 φακέλους, αριθμεί ως εξής 1/4 , 2/4 , 3/4, 4/4)

2)Μέσα στη πρώτη πλαστική σακούλα με τις συνταγές φαρμάκων βάζουμε φάκελο με φωτοτυπίες (ή αντίγραφα) όλων των τιμολογίων (πακέτου Β) καθώς και Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ «ΣΣΥ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ» και το γράφουμε και στην ετικέτα.

3) Τις συνταγές των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων τις βάζουμε σε ξεχωριστό απλό φάκελο βιβλιοπωλείου. ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ «ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ» και το φάκελο αυτόν τον βάζουμε στην πρώτη σακούλα των συνταγών και το γράφουμε στην ετικέτα.

4) Συνταγές ΕΜΒΟΛΙΩΝ.

5) Τις συνταγές του Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής τις βάζουμε σε ξεχωριστό απλό φάκελο βιβλιοπωλείου (όχι σφραγισμένο). ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ «ΣΥΝΤΑΓΕΣ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.» τοποθετούμε τον φάκελο στην πρώτη σακούλα των συνταγών και το γράφουμε στην ετικέτα. Οι συνταγές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που εκτελούνται από 1-1-2021 από τα ιδιωτικά φαρμακεία, είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικές και δεν αριθμούνται. (Τυχόν χειρόγραφες εκτελέσεις των ηλεκτρονικών συνταγών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καταθέτονται στη θέση τους εντός του πακέτου των συνταγών του ταμείου και δεν απαιτείται περαιτέρω διαχωρισμός). Δεν συνοδεύονται από ξεχωριστή Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ) αλλά συμπεριλαμβάνονται στην ενιαία που είναι μία για όλη την υποβολή του μήνα και αναγράφονται και στο συνοδευτικό σημείωμα υποβολής του ΚΜΕΣ.

6) Τις συνταγές ΦΥΚ του ΕΟΠΥΥ τις βάζουμε σε ξεχωριστό απλό φάκελο βιβλιοπωλείου και επικολλάμε ειδικά σχεδιασμένο εξώφυλλο το οποίο το εκτυπώνουμε από την πλατφόρμα (https://fyk.eopyy.gov.gr/login). Ο φάκελος θα περιέχει:

 • Τα έντυπα των εκτελεσμένων συνταγών υπογεγραμμένα από τον ίδιο και τον ασφαλισμένο που παρέλαβε τα σκευάσματα (ή τον αντιπρόσωπο που τα παρέλαβε) και με επικολλημένα τα κουπόνια των αντίστοιχων εμβαλαγίων.
 • Συγκεντρωτική κατάσταση των εκτελεσμένων συνταγών, την οποία θα μπορείτε να εκτυπώσετε από την ειδική επιλογή της πλατφόρμας (https://fyk.eopyy.gov.gr/login)

ΤΑ ΦΑΚΕΛΑ ΜΕ: ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ –  ΣΣΥ, ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΦΥΚ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΦΑΚΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΝΤΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Προσοχή στις σφραγίδες και υπογραφές επί των συνταγών.
 • Κάθε εκτέλεση, μερική ή ολική, αριθμείται ξεχωριστά.
 • Σε περίπτωση πολλαπλών μερικών εκτελέσεων μια συνταγής, η έκδοση επισυνάπτεται στην 1η μερική εκτέλεση. Για τις υπόλοιπες μερικές εκτελέσεις δεν απαιτείται επισύναψη έκδοσης.
 • Η εκτέλεση των ηλεκτρονικών εκδόσεων συνταγών φαρμάκων πρέπει να γίνεται μέσω του συστήματος e-Prescription της ΗΔΙΚΑ.

2)ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Γ.1 πακέτο παραστατικών

Με ένα συνδετήρα συνάπτουμε:

1)Φωτοτυπία ή αντίγραφο τιμολογίου των αναλωσίμων ( ο αριθμός των φωτοτυπιών-αντιγράφων εξαρτάται από το πόσες κατηγορίες αναλωσίμων έχουμε)

2)Αποδεικτικό E-dapy

3) Το έντυπο με τις πληροφορίες κυτίου

Γ.2 πακέτο παραστατικών

1)Πιστωτικά τιμολόγια για τις βεβαιώσεις αυτόματης επιστροφής της υποκατηγορίας  Μ2-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ

(ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕNΟΙΚΙΑΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ CPAP-Bi PAP)

2)«Βεβαιώσεις ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back)»

(Τα ποσά Claw Back που έχουν υπολογιστεί μπορείτε να τα δείτε ακολουθώντας την παρακάτω υπερσύνδεση: πατήστε εδώ)

Αναλυτικές οδηγίες στο επισυναπτόμενο του ΠΦΣ αρ.πρωτ. 4663/21.10.2021

Πακέτο Συνταγών Αναλωσίμων

Για κάθε κατηγορία από τις παρακάτω έξι έχουμε ξεχωριστό φάκελο (ή πακέτο φακέλων αν οι συνταγές μιας κατηγορίας δεν χωράνε σε έναν)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΑΝΑΛΩΣΙΜΑΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Μέσα στο φάκελο βάζουμε:

α) Πρωτότυπο τιμολόγιο (χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό). Τα στοιχεία των τιμολογίων είναι τα ίδια με τα στοιχεία τιμολογίου για τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ (προς ΕΟΠΥΥ – Αποστόλου Παύλου 12 – Μαρούσι 151 23 – ΑΦΜ 997478553 – ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)

β) Αποδεικτικό E-dapy

και τις συνταγές.

Πάνω στο φάκελο επικολλάμε το έντυπο με τις πληροφορίες κυτίου που εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του e-ΔΑΠΥ.

Επίσης, μέσα στον κάθε φάκελο, αν το αντίστοιχο τιμολόγιο υπερβαίνει τα ποσά που το απαιτούν, θα υπάρχουν τα αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Φορολογική απαιτείται άνω των 1500 ευρώ και Ασφαλιστική άνω των 3000 ευρώ).